Wydział Działalności Gospodarczej_Bemowo - zmiany z 2016-05-06 14:23:49
Powrót do projektu

Darmowy kurs komputerowy.

status:


Bezpłatny kurs komputerowy bez konieczności posiadania własnego laptopa! Nauka obsługi laptopa,programów oraz korzystania z Internetu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.910243988037
szerokość geograficzna: 52.258071326661

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wynajem dowolnej sali.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja dowolna – sala na 10 osób


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bezpłatne zajęcia. Grupy do 10 osób. Utworzone zostaną 4 grupy w różnych godzinach. Jedna osobabędzie mogła uczestniczyć w zajęciach 1 wybranej grupy. Zajęcia promowane przez ogłoszeniazamieszczane na stronie Urzędu Dzielnicy Bemowo, poprzez ulotki w szkołach i ośrodkach kultury.


Pełny opis projektu

Znajomość obsługi komputera jest bardzo ważna. W dzisiejszych czasach to nie tylko rozrywka, alespore ułatwienie – przez Internet można np. opłacać rachunki, przesyłać różnorodne dokumenty dowielu instytucji czy robić zakupy. Obsługi komputera można się nauczyć w każdym wieku. Proponujęnaukę obsługiwania laptopa oraz różnych programów dla wszystkich chętnych, którzy chcą pogłębićswoje umiejętności.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obsługa komputera, umiejętność posługiwania się różnymi programami, a także korzystania zInternetu staje się w dzisiejszych czasach koniecznością. Jest to bardzo duże ułatwienie, podwarunkiem, że się to potrafi. Jest to ważne zwłaszcza dla ludzi starszych oraz zniepełnosprawnościami. Dzięki tej umiejętności byliby w stanie załatwiać samodzielnie wiele spraw,które teraz mogą stanowić dla nich duże wyzwanie (dojazdy, kolejki itp.). Dałoby to poczuciesamodzielności i niezależności.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zajęcia darmowego kursu komputerowego mają odbywać się 6 godzin w tygodniu, w okresie 10 miesięcy (z wyłączeniem okresu wakacyjnego), tj. 4 grupy po 10 osób po 1,5 godziny na tydzień.

4 grupy x 10 osób = 40 osób

40 osób x 15 zł = 600 zł x 40 spotkań = 24000złKoszt wynajmu sali na jedno spotkanie 20 zł

4 x 40 x 20 = 3200 złKoszt wynajmu laptopów: 10 szt 450 złotych za dobę + 23 %Vat

40 spotkań X 450 koszt laptopów = 22140 złotych

Promocja projektu 1500 złKoszt całkowity 24000zł + 22140 + 3200 + 1500 zł = 50.840 złNiewykorzystane środki np. z wynajmu sali przeznacza się na wzbogacenie oferty zajęć .


Całkowity koszt projektu: 50 840,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki