Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2016-04-21 09:01:22
Powrót do projektu

Boule na Żoliborzu

status:


Projekt ma na celu stworzenie i oznaczenie w Parku Żeromskiego miejsca do uprawiania tego sportu:

1. Zaadoptowanie Zaadaptowanie ścieżek ziemnych w parku do gry w bule.

2. Tablic informacyjna (z krótką instrukcją gry)

3. 4 zestawy do gry do bezpłatnego wypożyczenia


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.990032196569
szerokość geograficzna: 52.26913499441

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Park Żeromskiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bule to sport i gra międzypokoleniowa, towarzyska, rodzinna, integrująca mieszkańców bliższej i dalszej okolicy. To jedna z niewielu aktywności, w którą mogą zaangażować się osoby starsze lub, np. osoby na wózkach inwalidzkich. To działanie nie tylko rekreacyjne, ale także społeczne, integrujące lokalne społeczności. Ponadto możliwość gry w bule w dzielnicowych parkach i skwerach ożywiłaby wspólną przestrzeń miejską Żoliborza.

Bule są dla wszystkich chętnych


Pełny opis projektu

Adaptacja istniejących ziemnych alei parkowych.

usunięcie dużych kamieni z alejek

podsypanie drobnym żwirem

ubicie

Zaznaczamy że w parku ścieżki są podwójne - obok ścieżek ziemnych biegną także utwardzane,

co daje uniknięcie konfliktu pomiędzy grającymi i spacerującymi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Bule to narodowa gra Francuzów popularna na całym świecie. Jest przeznaczona dla wszystkich, którzy zechcą zagrać – dzieci, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn. Jest to aktywność sportowa, która nie wymaga dobrej kondycji fizycznej, ani wcześniejszego przygotowania do gry. Jest działaniem rekreacyjnym oraz integrującym lokalne społeczności.

Projekt ma na celu stworzenie i oznaczenie w Parku Żeromskiego miejsca do uprawiania tego sportu:

1. Zaadoptowanie ścieżek ziemnych w parku do gry w bule.

2. Tablic informacyjna (z krótką instrukcją gry)

3. 4 zestawy do gry do bezpłatnego wypożyczenia


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

adaptacja ścieżek 6000 PLN

tablica 1000 PLN

4 zestawy do gry 4 x 70 210 PLN


Całkowity koszt projektu: 7 210,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Kule.pdf