Autor projektu - zmiany z 2016-03-05 17:16:12
Powrót do projektu

Namalujmy sobie ogrodzenie w naszym przedszkolu 228

status:


Przedmiotem projektu jest modernizaja fragmentu ogrodzenia przedszkola 228 i wzbogacenie go o elementy tablicy do rysowania dl przedszkolaków.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.004692614079
szerokość geograficzna: 52.191096623198

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Marzanny 8

Istotne informacje o lokalizacji

Przedszkole nr 228, ul Marzanny 8, Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Po opieką placówki znajduje się 100 dzieci (w tym co roku nowa grupa dzieci). Liczne spotkania plenerowe organizowane przez przedszkole spajają społeczność lokalną ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych (babcie, dziadkowie wychowanków przedszkola) dając szansę spotkania i tym samym korzystania z efektów realizacji wielu osobom.. Przedszkole współpracuje między innymi z:Młodzieżowym Domem Kultury „Mokotów”, Fundacją Dzieci Niczyje, Strażą Miejską, Szkołami Podstawowymi nr 119 i 202, Towarzystwem Nasz Dom i Strażą Graniczną, Uniwersytetem Warszawskim.

Na terenie ogrodu organizowane są różnorodne spotkania integracyjne, w których uczestniczą oprócz wychowanków także kandydaci na przedszkolaków, absolwenci oraz ich rodziny.


Pełny opis projektu

W ogrodzie Przedszkola nr 228 dzieci niemal codziennie bawią się i przez ruch rozwijają sprawność fizyczną oraz inne ważne w przyszłym życiu umiejętności. Wiele z urządzeń zabawkowych w ogrodzie jest w związku z intensywnym ich wykorzystaniem zużytych. Dodatkowo ilość ich jest niewystarczająca dla tak licznego grona dzieci korzystającego z przedszkolnego placu. Problem ten częściowo można by rozwiązać wykorzystując fragment ogrodzenia wymagającego wymiany. Niewielkim nakładem środków na ogrodzeniu można zamontować płyty pokryte farbą pozwalającą rysować po nich kredą tworząc niecodzienne miejsce ekspresji dla buzujących w dzieciach zdolności artystycznych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wykonanie tego typu elementu w przedszkolnym ogrodzie podniesie jego atrakcyjność dla małych użytkowników oraz pozwoli urozmaicić dzieciom możliwości spędzania czasu na terenie placówki oświatowej jednocześnie rozwijając ich sprawność manualna i zdolności plastyczne.

Przedszkole nr 228 jest placówka ze wszech miar wartą wsparcia finansowego ze względu na jego wyjątkowo wysoką ocenę w oczach rodziców oraz społeczności lokalnej. Jako że coroczne środki budżetowe przyznawane przedszkolu wystarczają jedynie na bieżące funkcjonowanie, żeby placówka ta mogła się rozwijać niezbędne jest wsparcie zewnętrzne. Niemal pewnym jest, że tego typu inwestycja podniosłaby wysoce atrakcyjność przedszkolnego ogrodu jak i zaprocentuje przez kolejne lata przywołując uśmiechy na twarzach dzieci.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 Zakup i wymiana przęseł ogrodzenia metalowego wraz z słupkami i demontażem starych elementów 5000,00 zł

2 Zakup i montaż paneli „tablicy” na ogrodzeniu (np. płyty Nida Hydro) 3000,00 zł

3 Opracowanie dokumentacji projektowej 500,00 zł

4 Zakup farby do malowania kredą wraz z malowaniem (12l) 600,00 zł

5 10 wiaderek kredy kolorowej 130,00 zł


Całkowity koszt projektu: 9 230,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Ogrodzenie BP wizualizacja.jpg