Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-06-09 15:19:28
Powrót do projektu

Łąka Marszałkowska - EKO MIASTO

status:


Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej uzupełnionej o tabliczki informacyjne. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.006224155426
szerokość geograficzna: 52.237639397104

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Królewskiej

Istotne informacje o lokalizacji

mapa w załączniku. Fragmenty terenów zielonych przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólnodostępny, ponieważ znajduję się w publicznej przestrzeni miejskiej. Nie przewidujemy tworzenia żadnych dodatkowych zasad dotyczących korzystania z projektu.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej o powierzchni 500 m2 uzupełnionej o tabliczki informacyjne. Łąka jest alternatywą dla miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek różnych owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Stanie się ponadto miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania nad biologią zapylaczy i roślin. Takich miejsc bardzo brakuje w Warszawie,Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej powinny znaleźć się tablice informacyjne prezentujące najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąki. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być wykonana z PCV pokrytym folią antygrafitin umocowana na stabilnym drewnianym wkopywanym cokole.Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawami życia wielu gatunków rodzimych roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi w mieście. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej w glebie, która dzięki zacienieniu roślin łąkowych powoli odparowuje z powierzchni gruntu przez co ogranicza poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1)Wykonanie łąki 500 m2, według wytycznych z załącznika. Zrywanie i wywóz (utylizacja) darni: 15 zł/m2 Orka: 8 zł/m2 Wyrównanie/spulchnienie terenu przy pomocy glebogryzarki: 5 zł/m2 Wysiew nasion z materiałem: 7 zł/m2 Wałowanie terenu: 5 zł/m2 Razem koszt za m2: 40 zł Wysoki koszt wynika z faktu, że większość prac ogrodowych będzie wykonana ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu. 2)Tabliczka informacyjna stojąca (proponowany koszt obejmuje PCV oklejoną folią antygrafiti o wymiarach 50x60cm)  wkopywana wraz z opracowaniem tekstu przez botanika. Razem koszt za sztukę: 400 zł Razem całkowity koszt (40 zł x 500 m2) łąka + 2 x 400 zł tabliczka = 20.800 zł Cena może się zmienić w zależności od zastosowanych rodzaju specjalistycznych mieszanek nasion łąkowych oraz zastosowanego sposobu przygotowanie gruntu.

Po uzgodnieniu z autorem projektu zmieniono powierzchnię łąki kwietnej na 228 m2. Dodatkowo zaplanowano renowacje trawnika na powierzchni 380 m2. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8630,40 zł.


Całkowity koszt projektu: 8 630,40

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Miejska łąka kwietna jest łatwa w pielęgnacji. Łąkę należy skosić raz lub dwa razy w roku po przekwitnięciu roślin. Siano po koszeniu zostawiamy przez około tygodnia (w zależności od pogody) na łące w celu wysiania się nasion , dzięki czemu utrzymamy pożądany skład gatunkowy zbiorowiska. W zależności od pogody po 3 do 10 dniach zbieramy siano by nie dostarczać zbyt wielu składników odżywczych powstających z jego rozkładu, mogłyby spowodować to szybki wzrost chwastów.

Można również pozostawić łąkę niekoszoną do późnej jesieni co umożliwi samoistny wysiew nasion. Przez pozostawienie biomasy na zimę zapewniamy jednocześnie nawożenie danemu obszarowi. Na wiosnę należy dokładnie zgrabić i zebrać z terenu obumarłą roślinność.Szacunkowy koszt takich zabiegów oceniany jest na 3 zł/m2 rocznie wraz z wywozem i utylizacją urobku.Całkowity roczny koszt pielęgnacji terenu to 1500 złDodatkowym kosztem jest utrzymanie tablicy informacyjnej. Po trzech latach najprawdopodobniej potrzebna będzie jej wymiana – koszt 400 zł sztuka/3 lat


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki

  • Wykonanie i utrzymanie łąki kwietnej.pdf
  • mapa łąka marszałkowska.pdf
  • przykłady łąk miejskich.pdf