Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-18 14:15:29
Powrót do projektu

Ochrona drzew Parku Skaryszewskiego

status:


Modyfikacja uzgodniona z autorką: Badania badania terenowe (ocena drzew) wykonane przez specjalistów dendrologów będą się odbywały z udziałem zainteresowanych mieszkańców.

------------------------------------------------------------

Inwentaryzacja i ocena dendrologiczna drzew Parku Skaryszewskiego oraz przygotowanie specjalistycznych zaleceń jak o nie dbać, pielęgnować i przedłużyć im życie. Dzięki ocenie dendrologicznej będzie także możliwe wytypowanie drzew do odpowiedniego zabezpieczenia, aby nie stanowiły zagrożenia dla mieszkańców. Specjalistom badającym drzewa będą towarzyszyli mieszkańcy chcący nauczyć się więcej jak chronić drzewa.


Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cały Park Skaryszewski

Istotne informacje o lokalizacji

Cały Park Skaryszewski


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówModyfikacja uzgodniona z autorką: Badania terenowe (ocena drzew) wykonane przez specjalistów dendrologów będą się odbywały z udziałem zainteresowanych mieszkańców. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt posłuży wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy licznie przyjeżdżają do Parku Skaryszewskiego szukając wytchnienia od zgiełku miasta, wśród zieleni. Wszystkim zależy, żeby rosły tu stare drzewa, ale żeby były w dobrej kondycji i nie zagrażały przechodniom. Dzięki inwentaryzacji drzew i opracowaniu zaleceń dla ich ochrony zieleń parku będzie lepiej chroniona, zdrowsza i bezpieczniejsza. Specjalistyczne badania drzew będą się odbywały z udziałem mieszkańców, tak aby mogli dowiedzieć się więcej jak chronić i oceniać drzewa. Wyniki inwentaryzacji i zalecenia będą dostępne w Internecie dla wszystkich zainteresowanych: mieszkańców i urzędników, aby mogli lepiej zadbać o drzewa. Zadbane stare drzewa będą cieszyły wszystkich swoim pięknem.


Pełny opis projektu

Modyfikacja uzgodniona z autorką:

Badania terenowe (ocena drzew) wykonane przez specjalistów dendrologów będą się odbywały z udziałem zainteresowanych mieszkańców.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specjaliści-dendrolodzy przeprowadzą dokładną inwentaryzację i badanie stanu drzew w Parku Skaryszewskim. Przed rozpoczęciem badań terenowych odbędzie się spotkanie mieszkańców z dendrologami, na którym omówiony będzie projekt oraz podstawy oceny i ochrony drzew. Część terenowa projektu będzie dostępna dla zainteresowanych ochroną drzew mieszkańców. Dzięki wyjściom w teren ze specjalistami (podczas inwentaryzacji i badań) mieszkańcy dowiedzą się jak oceniać i chronić drzewa. Zdobędą podstawy wiedzy, jak odróżniać, czy drzewo trzeba za wszelką cenę chronić, czy np. usunąć, bo może powodować zagrożenie. Po zakończeniu badań ich wyniki będą opracowane przez specjalistów. Powstanie szczegółowy raport o stanie drzew parku, zawierający zalecenia jak je chronić. Będzie on dostępny w Internecie oraz zaprezentowany na spotkaniach dendrologów z mieszkańcami. Na podstawie raportu urzędnicy będą mogli lepiej dbać o drzewa, dowiedzą się więcej jak je chronić i pielęgnować, a nie tylko przycinać i wycinać. Dzięki pogłębieniu wiedzy mieszkańców i urzędników będzie mniej konfliktów społecznych dotyczących drzew. Dzięki lepszemu zadbaniu o każde drzewo w parku da się uniknąć usuwania cennych drzew, które nie powinny być usunięte. Będzie to służyło ochronie różnorodności biologicznej, ponieważ stare drzewa w starym parku tworzą niezwykle bogate środowisko dla zwierząt (bezkręgowców, ptaków, nietoperzy i i nnych). Będzie też można zapobiec ewentualnym zagrożeniom związanym z niektórymi drzewami, bo zostaną one zawczasu zabezpieczone. Powstanie modelowe rozwiązanie, które można będzie potem stosować w kolejnych parkach, aby uniknąć sytuacji takich, jak dewastacja za publiczne pieniądze Ogrodu Krasińskich, która miała miejsce kilka lat temu. Tzw. "rewitalizacja" Ogrodu Krasińskich okazała się dramatyczna dla przyrody (np. liczba gatunków ptaków zmniejszyła się tam o połowę) i wywołała ogromne protesty społeczne. Park Skaryszewski ma szansę uniknąć takich dramatów, jeżeli urzędnicy będą się o niego troszczyć na podstawie raportów specjalistów, takich jak "Raport o przyrodzie Parku Skaryszewskiego" publikowany na www.stop.eko.org.pl czy raport dendrologiczny, który powstanie po zrealizowaniu niniejszego projektu obywatelskiego.


Uzasadnienie dla realizacji projektuModyfikacja uzgodniona z autorką: Badania terenowe (ocena drzew) wykonane przez specjalistów dendrologów będą się odbywały z udziałem zainteresowanych mieszkańców. -----------------------------------------------------------------------------------------

Drzewa, przede wszystkim te najstarsze, to największe piękno Parku Skaryszewskiego. To dzięki nim jest tak atrakcyjny dla Warszawiaków, którzy niejednokrotnie przyjeżdżają do parku z daleka. Drzewa wymagają troski, często specjalistycznej diagnozy, aby było wiadomo jakich potrzebują zabiegów aby przedłużyć im życie. Dlatego potrzebna jest rzetelna, szczegółowa inwentaryzacja drzew i opracowanie specjalistycznych zaleceń ochronnych. Dendrologom badającym drzewa będą towarzyszyć mieszkańcy. Dzięki temu zwiększy się wiedza mieszkańców o tym jak oceniać i chronić drzewa a urzędnicy będą lepiej wiedzieli jak dbać o nie i będą mieli potrzebne do tego, dokładne wytyczne. Dzięki temu będzie mniej konfliktów społecznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Modyfikacja uzgodniona z autorką:

Badania terenowe (ocena drzew) wykonane przez specjalistów dendrologów będą się odbywały z udziałem zainteresowanych mieszkańców.

Na podstawie badań powstanie szczegółowa ekspertyza, wskazująca drzewa, w których należy założyć wiązania wraz z określeniem ilości i sposobu założenia tych wiązań dla każdego drzewa, która w formie elektronicznej będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych w Internecie.

Przeprowadzenie badań terenowych i wykonanie ekspertyzy dla 234 sztuk drzew rosnących przy alei obwodnicowej Parku Skaryszewskiego.

Cena wykonania ekspertyzy to 500 zł za sztukę. Całkowity koszt wyniesie 117 000 zł.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

zostało wycenione przez specjalistów dendrologów związanych z renomowanymi ośrodkami naukowymi (z którymi konsultowany był niniejszy projekt) na 72 000 zł.

Badania terenowe (inwentaryzacja i ocena drzew) wykonane przez specjalistów dendrologów będą się odbywały z udziałem zainteresowanych mieszkańców. Na podstawie badań powstanie obszerny raport, zawierający wyniki badań i zalecenia dla drzew, który w formie elektronicznej będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w Internecie. Przeprowadzenie badań terenowych i wykonanie raportu dla tak dużego obszaru jak Park Skaryszewski zostało wycenione przez specjalistów dendrologów związanych z renomowanymi ośrodkami naukowymi (z którymi konsultowany był niniejszy projekt) na 72000zł.


Całkowity koszt projektu: 117 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki