Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-12 09:37:03
Powrót do projektu

70 drzew dla Osiedla Wschodnia Czerniakowska

status:


Nowe nasadzenie drzew liściastych w dwóch rzędach o długości po 230 metrów każdy – jeden na obrzeżu osiedla, drugi równoległy – wewnątrz osiedla. Planowane jest posadzenie 70 sztuk drzew liściastych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.052127480507
szerokość geograficzna: 52.205838055804

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Pierwszy rząd drzew od ul. Melomanów 2 do głównej bramy POD "Czerniaków". Drugi rząd po skraju wewnętrznego chodnika, wzdłuż posesji ul. Zwierzyniecka 3, Czerniakowska 38A i 36A do kortów tenisowych – obok parkingów samochodowych.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizację projektowanych alei drzew przedstawiono na załączonym szkicu.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Aleje drzew zlokalizowane będą wzdłuż istniejących chodników wewnątrzosiedlowych. Jest to teren ogólnodostępny zarówno dla mieszkańców trzech sąsiadujących osiedli mieszkaniowych, jak i dla osób z zewnątrz.


Pełny opis projektu

Osiedle Wschodnia MSM Energetyka powstało w latach 60-tych ubiegłego wieku w prostokącie ograniczonym ulicami Czerniakowską, Nehru, Melomanów, ogródkami POD "Czerniaków" i ul. Wolicką. W połowie lat 80-tych zakończono budowę osiedla mieszkaniowego z ograniczoną do minimum aranżacją zieleni. W przeciągu ostatnich 30 lat stan drzewostanu ulegał naturalnemu starzeniu i częściowo dewastacji. Nie odnotowano w tym czasie żadnych nowych nasadzeń drzew ani uzupełnienia ubytków na terenach ogólnoosiedlowych.

Proponowana aranżacja dwóch alei drzew stanowi w połowie częściowe odtworzenie stanu sprzed 30 lat i drugiej połowie całkowicie nowe nasadzenia.

Dwie aleje o długości 230 metrów każda (łącznie 460 m) będą się składać z drzew liściastych o wysokości około do 5 metrów posadzonych w odstępach 6-metrowych.

Rzędy drzew będą zlokalizowane wzdłuż istniejących chodników na terenie należącym do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyka", ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa. Zgoda dysponenta terenu jest załączona a lokalizacja alei drzew – stanowi załącznik Nr 1.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Osiedle Sielce Wschodnia Czerniakowska i sąsiadujące osiedla SBM Siekierki oraz SM Wolicka znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie trzech bardzo ruchliwych arterii komunikacyjnych, tj. Wisłostrady, Trasy Siekierkowskiej oraz ul. Nehru i al. Polski Walczącej (nowa trasa Czerniakowska Bis). W odległości 3 km od osiedla znajduje się Elektrociepłownia Siekierki. Taka lokalizacja jest przyczyną wysokiego zapylenia strefy zamieszkania wyziewami z EC, spalinami samochodowymi i pyłami z klocków hamulcowych pojazdów. Proponowane nasadzenia nowych drzew będą stanowić pomocniczą barierę ekologiczną ochrony powietrza dla 7000 mieszkańców osiedla.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt zakupu sadzonek drzew liściastych 30 szt. á 600 PLN = 18000 PLN

2. Koszt posadzenia drzew 30% × 18000 = 4500 PLN

3. Razem koszt brutto 23 400 PLN


Całkowity koszt projektu: 023 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 2.jpg
  • 1.jpg