Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-03-11 14:30:42
Powrót do projektu

Patroni naszych ulic na pocztówce Władysław Przanowski

status:


Patroni naszych ulic na pocztówce Władysław Przanowski

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.933343172073
szerokość geograficzna: 52.238609806412

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

ul. W. Przanowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. W. Przanowskiego między Szańcową od Górczewskiej


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jako ulotka dla mieszkańców tej ulicy i dzielnicy.


Pełny opis projektu

Portret dyrektora + schemat sytuacyjny jako informacja. Oryginalny negatyw jest w Bibliotece Narodowej. Zdjęcia w kwartalniku "Praca ręczna w szkole" głównie w 1937 r.

Pocztówka portret z oryginalnego negatywu. Kolor: sepia. Format A6, nakład 1000 szt, dystrybucja: kolportaż do skrzynek ul. Przanowskiego, Informacja w Urzędzie Dzielnicy


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Informacje o W. Przanowskim


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt, druk, koszt zdjęcia i dystrybucja - 5000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 5 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • img-310141021.pdf