Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-06-02 09:31:28
Powrót do projektu

URSYNOWSKIE MURALE 2

status:


Druga odsłona projektu URSYNOWSKIE MURALE - tym razem na Ursynowie Północnym,

Projekt obejmuje przygotowanie i realizację wielkoformatowych grafik (murali) na ścianach ursynowskich budynków, będących w zarządzaniu ursynowskich spółdzielni. Jego celem jest ożywienie ursynowskiego pejzażu oraz publiczna ekspozycja miejskiej sztuki na terenie dzielnicy.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Projekt czeka na wskazanie lokalizacji.

Istotne informacje o lokalizacji

Konkretne ściany zostaną wybrane w uzgodnieniu z Zarządami Spółdzielni.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zaletą projektu jest fakt, że nie jest w żaden sposób obwarowany żadnymi przepisami tj. godzinami otwarcia, zasadami korzystania, warunkami uczestnictwa, etc. Murale na ścianach budynków są projektem całkowicie dostępnym i otwartym dla wszystkich; ich dobra ekspozycja zakłada, że będą widoczne nie tylko dla mieszkańców dzielnicy, ale także dla wszystkich osób przejeżdżających przez Ursynów.


Pełny opis projektu

Projekt ursynowskich murali zakłada realizację trzech wielkoformatowych grafik na ścianach budynków mieszących się na terenie dzielnicy.

Murale w naszej dzielnicy to projekt obywatelski wnoszący element sztuki do przestrzeni publicznej. To projekt "z duszą"; jego celem jest nie tylko kulturalna dekoracja przestrzeni Ursynowa, ale również stworzenie jednego ze znaków rozpoznawczych naszej dzielnicy, budowanie więzi mieszkańców z otoczeniem oraz uprzyjemnienie czasu, który spędzamy w swojej "lokalnej ojczyźnie".


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt URSYNOWSKIE MURALE 2 to przede wszystkim:

- ożywienie miejskiego pejzażu dzielnicy;

- wypełnienie estetycznych braków w architekturze i przestrzeni publicznej na Ursynowie;

- nadanie dzielnicy kulturalnego, inspirującego, wielkomiejskiego charakteru;

- uprzyjemnienie mieszkańcom Ursynowa czasu spędzanego w przestrzeni publicznej;

- stworzenie znaków rozpoznawalnych dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Składowe wyceny:

- przygotowanie i prawa autorskie do projektów graficznych

- rusztowanie (transport, montaż/demontaż, dzierżawa, siatki zabezpieczające)

- farby i grunt

- materiały malarskie (pędzle, wałki, piony, sznurki, kuwety, spraye, etc)

- szablony i wydruki projektów

- kierownik projektu

- malarze (wynagrodzenie, ubezpieczenie od wypadków, diety)Planowana całkowita powierzchnia ścian budynków: ok. 1200 m2

Sumaryczny koszt produkcji 1 m2: 90 137,50


Całkowity koszt projektu: 108 165 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Nalezy założyć kwotę na ewentualny remont / naprawę / renowację ściany. Kwota 10 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki