Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-16 12:05:57
Powrót do projektu

Rewitalizacja Grochowskiej (na odcinku Podskarbińska - Wiatraczna)

status:


Projekt polega na rozpoczęciu rewitalizacji ulicy Grochowskiej (pomiędzy Podskarbińską a Wiatraczną) poprzez poprawę przestrzeni publicznej, przeniesienie parkowania na jezdnię oraz uzupełnieniu szpalerów drzew, budowie drogi rowerowej. Zostanie wykonany projekt budowy drogi rowerowej na odcinku Zakole - Garwolińska. Zostanie dopuszczony dwukierunkowy ruch pod prąd dla rowerów na ul. Mycielskiego (Chrzanowskiego - Dwernickiego), Paca i Prochowej.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Grochowska pomiędzy Podskarbińską a Garwolińską oraz Mycielskiego, Paca, Prochowa

Istotne informacje o lokalizacji

Grochowska pomiędzy Podskarbińską a Garwolińską oraz Mycielskiego, Paca i Prochowa


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wszyscy przez cały czas - tereny ogólnodostępne. Poprawę powietrza odczują wszyscy.


Pełny opis projektu

Projekt polega na rozpoczęciu rozpoczęcie rewitalizacji ulicy Grochowskiej (pomiędzy Podskarbińską Siennicką a Rondem Wiatraczna) poprzez poprawę przestrzeni publicznej, przeniesienie parkowania na jezdnię pomiędzy Międzyborską a Rondem Wiatraczna na prawy pas ruchu oraz uzupełnieniu szpalerów drzew, a także budowie drogi rowerowej. Ponadto zostanie wykonany projekt budowy drogi rowerowej na odcinku Zakole - Garwolińska. Dodatkowo zostanie dopuszczony . Dodatkowo będą zamontowane słupki i stojaki rowerowe uniemożliwiające wjazd na jezdnię. Liczba miejsc parkingowych powinna być mniej więcej na tym samym poziomie (wybór parkowania skośnego czy równoległego w trakcie weryfikacji projektu przez ZDM i Inżyniera ruchu). Zostanie dopuszczony dwukierunkowy ruch pod prąd dla rowerów na ul. Mycielskiego (Chrzanowskiego - Dwernickiego), Paca i Prochowej. Analogiczny projket dla strony południowej jest w rejonie Kinowa.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Grochowska jest najważniejszym i wielkomiejskim fragmentem dzielnicy - lokale usługowe po obu stronach ulicy. Obecnie jest zaniedbana. Należy także uzupełniać drzewa. Ponadto powinno się poprawić infrastrukturę rowerową, bo w tej części dzielnicy praktycznie jej nie ma. Ponadto małe usprawnienia rowerowe umożliwią jazdę o ulicach z małym ruchem samochodowym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychdrzewa na Grochowskiej - uzupełnienie 10 sztuk 30 000 zł

przeniesienie parkowania - malowanie 8000 12000 zł, zmiana organizacji 2000 4000 zł rezerwa 3000 zł - 13000 zł droga rowerowa pomiędzy Podskarbińska - Wiatraczna - 150 000 zł remont chodnika zgodnie ze standardami konsultowanymi - 40 000 zł wykonanie projektu na odcinku Zakole - Garwolińska 10 000 zł dopyszczenie kontraruchu - 2000 zł Łącznie 203 000 19000 zł

słupki (180 zł x 50) - 9 000 zł

4 ławki - 3 800 zł

20 stojaków rowerowych (częściowo zamiast słupków) - 6000 zł

drzewa na Grochowskiej - uzupełnienie 10 dużych sztuk - 30 000 zł

dopuszczenie kontraruchu - 3 ulice po 4000 zł = 12 000 zł

Łącznie 79 800


Całkowity koszt projektu: 245 00079 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

podlewanie drzew, pielegnacja drzew, 2000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki