Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 15:53:36
Powrót do projektu

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA MULTIMEDIALNA NA UL. WOLNOŚĆ

status:


Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę i czytelnię multimedialną i wyposażenie czytelni multimedialnej

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.983111560345
szerokość geograficzna: 52.240862460321

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

ul. Wolność 1/3

Istotne informacje o lokalizacji

Budynek szkolny, 01-018 Warszawa ul. Wolność 1/3. Pomieszczenia do adaptacji, remont, modernizacji zlokalizowane są w części pomieszczeń parteru i piwnicy w budynku szkolnym XXX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt przeznaczony jest dla uczniów i pracowników szkoły XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiegowszystkich mieszkańców Woli chcących skorzystać z biblioteki lub czytelni multimedialnej. Korzystanie z biblioteki i czytelni będzie bezpłatne.

1. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

poniedziałek-piątek: godz 8-14

2. Dodatkowe godziny otwarcia biblioteki i czytelni multimedialnej:

- poniedziałek: godz 15-22

- wtorek: godz 15-21

- środa: godz 15-22

- czwartek: godz 15-21

- piątek: godz 15-22

- sobota: 9-16


Pełny opis projektu

I. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę i czytelnię multimedialną wraz z przyległymi pomieszczeniami. Remontem objęte będą pomieszczenia piwnic oraz parteru w skrzydle zachodnim: część holu głównego na parterze, pomieszczenia byłej kuchni wraz z zapleczami. W ramach adaptacji przewiduje się :

1. Roboty budowlane:

a) Skucie starej terakoty, glazury, płytek PCV

b) Wykonanie nowych tynków, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej.

c) Położenie nowej wykładziny typu tarkett, położenie terakoty.

2. Roboty sanitarne:

a) demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń po byłej kuchni.

b) Montaż urządzeń w pomieszczeniach ,oraz nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

3. Roboty elektryczne:

a) Wymiana starej instalacji oświetlenia wraz z oprawami.

b) Montaż instalacji oświetlenia, oraz położenia nowej.

4. Powierzchnia pomieszczeń do modernizacji 230,60m

II. Zatrudnienie pracowników:

- bibliotekarza

- dozorcy szkoły

- serwisanta czytelni multimedialnej

III. Wyposażenie czytelni multimedialnej i biblioteki:

- zakup regałów na książki

- stworzenie 20 stanowisk czytelniczych (zakup stołów i krzeseł)

- stworzenie 10 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu (zakup biurek, krzeseł, pełnych zestawów komputerowych)

- zakup drukarki i kserokopiarki

- wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej


Uzasadnienie dla realizacji projektuXXX Liceum Ogólnokształcące nie posiada biblioteki i czytelni multimedialnej

Integracja społeczności Wolskiej. Otwarcie XXX LO na społeczność lokalna. Zwiększenie dostępu do multimediów (w tym do komputera, drukarki, kserokopiarki i internetu) dla okolicznych mieszkańców a w szczególności dla osób starszych. Udostępnienie mieszkańcom Woli bogatych zasobów biblioteki XXX LO. Obecna biblioteka szkolna znajduje się w pomieszczeniu nieprzystosowanym do pełnienia tej funkcji. Posiadane przez Liceum Ogólnokształcące dobrze wyposażonej biblioteki i czytelni jako centrum kulturalnego szkoły i miejsca Dodatkowo realizacja projektu pozwoli stworzyć w XXX LO centrum kulturalnego życia szkoły i miejsce zdobywania i przetwarzania informacji jest warunkiem koniecznym , co stanowi warunek konieczny dla realizacji edukacyjnych zadań szkoły.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Prace budowlane - 320 000 ,00

2. Instalacja sanitarna - 25 000 ,00

3. Instalacja elektryczna - 38 000 ,00

4. Dokumentacja projektowa -10 000,00000 zł

5. Roczna pensja bibliotekarza - 30 000 zł

6. Roczna pensja dozorcy szkoły - 25 200 zł

7. Roczny koszt serwisu czytelni multimedialnej - 2 000 zł

8. Roczny koszt korzystania z internetu - 2 000zł

9. Roczny koszt energii elektrycznej - 2 400zł

10. Wykonanie prac eketrycznych i sieciowych - 3 000zł

11. Regały na książki - 30 000zł

12. Pięc stołów czytelniczych + 20 krzeseł - 3 500zł

13. Dziesięć zestawów komputerowych - 15 000zł


Całkowity koszt projektu: 393 000515 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1. Roczna pensja bibliotekarza - 30 000 zł

2. Roczna pensja dozorcy szkoły - 25 200 zł

3. Roczny koszt serwisu czytelni multimedialnej - 2 000 zł

4. Roczny koszt korzystania z internetu - 2 000zł

5. Roczny koszt energii elektrycznej - 2 400zł


Całkowity koszt eksploatacji: 61 600,00 zł

Załączniki