Autor projektu - zmiany z 2016-01-15 23:22:57
Powrót do projektu

Uciąglijmy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrady na Powiślu. Rowerem na ASP!

status:


Projekt poprawy bezpieczeństwa i uspójnienia ważnego szlaku komunikacji rowerowej na Powiślu poprzez budowę ścieżki rowerowej na Wisłostradzie. Zadanie obejmuje ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i ul. Wioślarską od ul. Zajęczej do ul. Ludnej po stronie zachodniej.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (ul. Tamka - ul. 3 Maja)

ul. Wioślarska (ul. 3 Maja - ul. Ludna)

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (ul. Tamka - ul. 3 Maja)

ul. Wioślarska (ul. 3 Maja - ul. Ludna)


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • studenci
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny 24h/dobę


Pełny opis projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i stworzenie ciągłości na ważnym szlaku komunikacji rowerowej na Powiślu poprzez budowę ścieżki rowerowej na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i ul. Wioślarskiej po stronie zachodniej.Fakt, że Wisłostrada jest ważnym szlakiem rowerowym i jednocześnie szeroką oraz niebezpieczną ulicą, na której nie powinno się prowadzić komunikacji rowerowej na jezdni, powoduje, że wzdłuż Wisłostrady stopniowo powstaje infrastruktura rowerowa.Na wysokości Podzamcza obecnie istnieje ścieżka rowerowa po dwóch stronach jezdni. Dalej na południe prowadzi już tylko po zachodniej stronie ulicy Wybrzeże Kościuszkowskiej do stacji metra.

Niestety, następny odcinek zachodniej ścieżki jest dopiero przy ul. Ludnej. Aby do niej dojechać należy przejechać ulicę, zjechać na bulwary, tylko po, aby potem podjechać i przejechać ulicę znowu na światłach. Ponieważ jest to bardzo uciążliwe sporo rowerzystów jeździ wąskim chodnikiem.Powstały w 2014 Nadwiślański Szlak Rowerowy na tym odcinku poprzez małą ilość powiązań i konieczność uciążliwych zjazdów i podjazdów pełni raczej funkcję rekreacyjną niż komunikacyjną.Korzyścią z projektu będzie znaczne zmniejszenie strat czasowych.Projekt obejmuje:

1. Wyznaczenie przejazdu przez ul. Zajęczą za pomocą tzw. Blendy

2. Budowę DDR do ul. Tamka (koło windy CPR)

3. Wyznaczenie przejazdu przez ul. Tamka za pomocą tzw. blendy i zawężenia przejścia dla pieszych

4. odcinek ul. Tamka - ul. Jaracza wariantowo:

a. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz budowę DDR na jezdni oraz przeniesienie parkowania skośnego na drugą stronę jezdni

b. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz wyznaczenie kontrapasu na jezdni

5. Budowa DDR (odcinkami CPR) ul. Jaracza - ul. 3 Maja oraz uporządkowanie parkowania i zieleni (przesadzenia)

6. Budowa DDR ul. 3 Maja - ul. Ludna w tym likwidacja zatoki autobusowej dla jednej linii (przy ul. Zaruskiego również nie ma zatoki)

7. Wyznaczenie blendy na skrzyżowaniu z ul. jak na ul. Tamka

8. Budowę drogi rowerowej na odc. ul. Suligowskiego - ul. 29 ListopadaWszystkie warianty powinny zawierać remont brakującego odcinka chodnika i ogrodzenie go przed nielegalnym parkowaniem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wisłostrada stanowi ważny szlak rowerowy. Jest jednocześnie szeroką oraz niebezpieczną ulicą, na której nie powinno się prowadzić komunikacji rowerowej na jezdni.Na wysokości Podzamcza obecnie istnieje ścieżka rowerowa po dwóch stronach jezdni. Niestety, na południe od metra prowadzi tylko po zachodniej stronie ulicy. Następny odcinek ścieżki jest dopiero przy ul. Ludnej. W efekcie zamiast dwukrotnie mijać ulicę oraz zjeżdżać na bulwary, tylko po aby potem znowu podjeżdżać, sporo rowerzystów jeździ chodnikiem.Rozwiązanie problemu będzie budowa połączenia rowerowego od ul. Zajęczej do ul. Ludnej. Dodatkiem do projektu będzie odcinek omijający Łazienki.Projekt jest zgodny z miejskimi strategiami promocji komunikacji rowerowej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Budowa DDR/CPR + chodnik [750m] - 750m x 700 zł/mb = 525 000 zł

2. Budowa DDR wydzielonej z jezdni – 250m x 250zł/mb = 62 500 zł

3. Blendy [3] - 3 x 5 000zł = 15 000 zł

4. Zieleń, wygrodzenia = 10 000 zł

5. Projekt 5% = 25 000 zł


Całkowity koszt projektu: 637 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • 01_wislostrada_folder_tekst.pdf
 • 02_wislostrada_plan_1.png
 • 02_wislostrada_plan_2.png
 • 3_tak_sie_powinno_parkowac.jpg
 • 4_a_tak_jest_w_rzeczywistosci.jpg
 • 5_miejsce_na_ddr_i_chodnik.jpg
 • 6_rownolegle_powinny_wystarczyc.jpg
 • 7_ddry_z_jezdni.jpg
 • 8_wroclaw_nowa-droga-dla-rowerow-na-ulicy-legnickiej.jpg