Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-22 10:14:34
Powrót do projektu

Dostosowanie Mostu Śląsko-Dąbrowskiego i al. Solidarności do ruchu rowerowego

status: Budowa trasy rowerowej: - ścieżka rowerowa z pl. Wilsona wzdłuż ul. Mickiewicza do Mierosławskiego, - dalej Mierosławskiego i Śmiałą na zasadach ogólnych jezdnią (od Wojska Polskiego do Zajączka dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd), - w Zajączka i Krajewskiego pasy rowerowe na jezdni


Projekt przewiduje dostosowanie Mostu Śląsko - Dąbrowskiego do ruchu rowerowego w trzech wariantach (pasy rowerowe na jezdni, zamiana chodnika na ciąg pieszo - rowerowy lub wymalowanie tzw "sierżantów" lub "krokiewek" na pasie jezdni) oraz wykonanie ścieżki rowerowej na pl. Weteranów od wylotu ul. Sierakowskiego do ul. Floriańskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.02459192276
szerokość geograficzna: 52.250226131927

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Most Śląsko - Dąbrowski i al. Solidarności na odcinku do ul. Floriańskiej - obie strony.

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekt ogólnodostępny, całą dobę, dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje dostosowanie Mostu Śląsko - Dąbrowskiego i al. Solidarności do ruchu rowerowego.Wariant preferowany: wyznaczenie pasów rowerowych szerokości 1,5 m po obu stronach jezdni przy zmniejszeniu szerokości pasów ruchu do 3 m.Wariant alternatywny w przypadku braku wykonalności wariantu preferowanego: przekształcenie chodników mostu w ciągi pieszo-rowerowe.Zakres projektu po stronie zachodniej: pożądane rozpoczęcie od wylotu trasy W-Z z tunelu pod Krakowskim Przedmieściem. Jeżeli z przyczyn formalnych nie będzie to możliwe (poza granicą dzielnicy) to od granicy dzielnicy.Zakres projektu po stronie wschodniej: dla strony północnej włączenie w parking na pl. Weteranów (z którego jest włączenie do istniejącej ścieżki rowerowej w al. Solidarności). Dla strony południowej: ścieżka rowerowa od skrzyżowania z ul. Sierakowskiego do ul. Floriańskiej (możliwość kontynuowania jazdy rowerem boczną uliczką al. Solidarności). W przypadku zastosowania wariantu alternatywnego konieczne będzie wykonanie pochylni w murach oporowych na odcinku ostatnich ok. 30 m przed skrzyżowaniem z ul. Sierakowskiego - w miejscu istniejących schodów w złym stanie technicznym.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dostosowanie do ruchu rowerowego ważnego mostu w centrum miasta, połączenie z istniejącą siecią rowerową (w al. Solidarności). Uzyskanie bardzo ważnej trasy łączącej Pragę i Targówek z centrum miasta.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Długość pasów rowerowych (od granicy dzielnicy): 2 x 700 m, koszt 0,70 x 2 x 50 000 = 70 000 zł

Długość ścieżki Sierakowskiego - Floriańska: ok. 60 m, koszt: 0,06 x 500 000 = 30 000 zł

Razem: 100 000 zł

Powyższe koszty obejmują też projekty


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki