Wydział Działalności Gospodarczej_Bemowo - zmiany z 2016-04-15 09:25:16
Powrót do projektu

DARMOWY J. ANGIELSKI DLA WSZYSTKICH

status:


Bezpłatna nauka języka angielskiego dla czterech grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.Dla grup wiekowych – młodzież, dorośli i seniorzy przewidziane są trzy poziomy zaawansowania –podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany, dla dzieci – 1 grupa (początkująca).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.914302170277
szerokość geograficzna: 52.240609032119

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wynajem sali np. od British School ul. Bolkowska 2D (lub dowolnej innej sali na 10 osób)

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja dowolna – sala na 10 osób


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bezpłatne zajęcia dla 4 grup wiekowych na 3 poziomach zaawansowania. Grupy do 10 osób. Zajęciapromowane przez ogłoszenia zamieszczane na stronie Urzędu Dzielnicy Bemowo, poprzez ulotki wszkołach i ośrodkach kultury.


Pełny opis projektu

W dzisiejszych czasach znajomość języka obcego to podstawa. W większości krajów możnaporozumieć się w języku angielskim, dlatego jego znajomość jest nieoceniona podczas zagranicznychpodróży. Język angielski jest też potrzebny w pracy, jego znajomość zwiększa szanse na znalezienielepszej i lepiej płatnej. Posługując się językiem obcym nie będziemy mieli oporów, żeby porozmawiaćz obcokrajowcem, poznać jego kulturę – dzięki znajomości angielskiego, zawrzemy nowe,wartościowe znajomości! Języka warto się uczyć od najmłodszych lat, ale jeśli ktoś nie miał takiejmożliwości, to przecież nic straconego – dorośli i seniorzy też mogą się go nauczyć. Wystarczy tylkochcieć i mieć dostęp do takiej możliwości. Projekt zapewnia bezpłatną naukę na 3 stopniachzaawansowania (podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany) dla 3 grup wiekowych–młodzież, dorośli i seniorzy i 1 stopniu zaawansowania dla dzieci (podstawowy).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nie każdego stać na lekcje języka angielskiego, a jest wielu ludzi, którzy bardzo chcieliby się gonauczyć – niektórzy dla siebie (aby poszerzyć swoje horyzonty), niektórzy, żeby zwiększyć swojąwartość w oczach pracodawcy (znajomość języka angielskiego zdecydowanie zwiększa szanseczłowieka na znalezienie przez niego pracy, a co za tym idzie zmniejsza bezrobocie), inni natomiastmarzą o zagranicznych podróżach, zawieraniu nowych znajomości z obcokrajowcami i poznawaniuich kultury. Wszystkie te powody są cenne. Znajomość języka angielskiego w Polsce jest wbrewpozorom na bardzo niskim poziomie. Myślę, że warto stawiać na ludzi i ich wykształcenie, aby pomócim w realizacji ich planów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zajęcia 2 x tygodniu - 60 spotkań darmowego j. angielskiego dla wszystkich maja odbywać się 14 godzin 25 minut w tygodniu w okresie 10 miesięcy (z wyłączeniem okresu wakacyjnego), tj. 9 grup po 10 osób po 1,5 godziny Koszt 1 spotkania – 15 zł/osoba Liczba osób w grupie – max 10 Liczba grup – 10 (1 grupa dziecięca – początkująca, 3 grupy dla młodzieży – początkująca, średniozaawansowana, zaawansowana, 3 grupy dla dorosłych - początkująca, średniozaawansowana, zaawansowana, 3 grupy dla seniorów - początkująca, średniozaawansowana, zaawansowana). 10 na tydzień oraz 1 grupa (dzieci) po 10 osób po 45 min na tydzień.9 grup x 10 osób = 100 90 osób 100

90 osób x 15 zł = 1500 1500 * 60 = 90000 Wynajem sali 10 grup 60 spotkań Koszt wynajmu na 1 spotkanie – 15zł = 1350 zł x 40 spotkań = 54000 zł

1 grupa dzieci x 10 osób

10 osób x 7,5 zł = 75 x 40 spotkań = 3000 złKoszt wynajmu na jedno spotkanie 20 zł

10 x 60 40 x 20 = 12 0008000 złPromocja projektu (druk plakatów, ulotek, dystrybucja) – 2 000 2000Całkowity koszt 90 000 + 12 000 + 2 000 = 104 00054000zł + 3000zł + 8000zł + 2000zł = 67000 zł
Całkowity koszt projektu: 104 67 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki