Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-11 19:42:59
Powrót do projektu

Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Mokotowa.

status:


Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.005301475525
szerokość geograficzna: 52.191487959022

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Urząd Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów, ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów, ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Rejonowa), ul. Iwicka 19, 00-735 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Rejonowa), ul. Morszyńska 33, 02-917 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna), ul. Dąbrowskiego 75a, 02-586 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna), ul. Wiertnicza 81, 02-952 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna), ul. Jacka Malczewskiego 47 a, 02-622 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna), ul. Kostki Potockiego 20, 02-958 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna), ul. Soczi 1, 02-760 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna), ul. Jadźwingów 9, 02-692 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna), ul. Przyczółkowa 33, 02-968 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna), ul. Chełmska 13/14, 00-724 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna), ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Specjalistyczna), ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży), ul. Kielecka 27, 02-550 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów (Przychodnia Specjalistyczna dla Kombatantów), ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa

Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Nazwa przedsiębiorstwa - Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna), ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Szpitalny Oddział Ratunkowy), ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Nazwa przedsiębiorstwa - Szpital im. Świętej Rodziny - lecznictwo otwarte), ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekt wnioskowanego projektu będzie ogólnodostępny dla każdego mieszkańca gminy.

Beneficjentem projektu są kobiety ciężarne, mieszkanki Dzielnicy odwiedzające urząd oraz jednostki podległe lub współpracujące z Urzędem dzielnicy.


Pełny opis projektu

Projekt polega na organizacji na terenie Dzielnicy Dnia życzliwości wobec kobiet w ciąży.

Celem projektu jest organizacja akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Realizacja projektu zakłada następujące działania:

- ustalenie w harmonogramie urzędu oraz jednostek podległych Dnia życzliwości dla kobiet w ciąży (I kw. 2017 r.)

- wprowadzenie w urzędzie dzielnicy procedur, które pozwolą na lepszą obsługę interesantek, które są w ciąży, poprzez: a.

- wprowadzenie regulaminu obsługi interesanta, ze szczególnym uwzględnieniem uprzywilejowanych grup społecznych, w tym kobiet w ciążym ciąży lub audyt isniejących istniejących regulaminów pod kątem obsługi kobiet w ciąży b.

- wewnętrzne szkolenia personelu, mającego kontakt z mieszkańcami, w celu efektywnego wprowadzenia zapisów regulaminowych. W Dniu życzliwości wobec kobiet w ciąży przeprowadzeniePrzeprowadzenie akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podlegających Dzielnicy poprzez: c.

- umieszczenie czytelnej informacji przy stanowiskach o pierwszeństwie osób uprzywilejowanych w postaci naklejek informacyjnych oraz stworzenie „okienka” lub „stanowiska” pierwszeństwa. d.

- efektywną akcję plakatowo-informacyjną na terenie urzędów dzielnic oraz jednostek, propagującą pozytywne postawy społeczne. Sugerowany typ przekazu to: „Klienci tego urzędu ustępują miejsca w kolejce kobietom w ciąży”. Key visual powinien nieść czytelną informację, jak poznać, że kobieta jest w ciąży (nawet tej wczesnej) i potrzebuje pomocy. e.

- dystrybucję 500 znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © wśród uprzywilejowanych klientek urzędu lub jednostek podległych, jako elementu właściwej identyfikacji, czy osoba spodziewa się dziecka. f. Znaczki dystrybuowane przez pracowników placówek, dostarczone przez fundację "Jestem w drodze" lub na drodze udzielenia licencji przez fundację.

- poinformowania lokalnych mediów o zaangażowaniu dzielnicy w działania na rzecz kobiet w ciąży i prowadzonych działań. Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży

Projekt to okazja, aby ciężarne mieszkające w obrębie jednej Dzielnicy mogły nawiązać kontakt, wymienić się doświadczeniami i zbudować długotrwałe relacje interpersonalne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Coraz więcej kobiet oczekujących dziecka skarży się na brak życzliwości ze strony osób, z którymi się spotykają w przestrzeni miejskiej. W urzędzie, w kolejkach coraz częściej zapomina się o tradycyjnych przywilejach tej grupy. Szczególnie dotkliwe jest to dla kobiet, których ciąża jest we wczesnym stadium, kiedy to ryzyko utraty jest największe lub w okresie gdy ciąża jest niewidoczna, np. przykryta okryciem wierzchnim.

Wymienione w ramach proponowanego projektu procedury oraz wsparcie, jakie urzędy dzielnicy mogą zaproponować kobietom w ciąży ograniczy liczbę potencjalnych konfliktów wśród klientów na terenie urzędu dzielnicy oraz pozytywnie wpłynie organizację obsługi petentów. Ułatwi załatwianie spraw urzędowych osobom uprzywilejowanym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wdrożenie procedur obsługi klienta uprzywilejowanego w urzędzie gminy:

- Audyt istniejącego regulaminu lub stworzenie regulaminu obsługi mieszkańców – 0 zł

- Szkolenie wewnętrzne pracowników WOM w zgodzie z zapisami regulaminu – 0 zł

Akcja informacyjno-promocyjna:

- Akcja plakatowa - 800 zł

- Oznakowanie „okienek” lub stanowisk – 300 zł

- Dystrybucja znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © - 2000 zł

- poinformowanie mediów – 0 zł

Analogiczny wniosek został złożony w pozostałych 17 dzielnicach. Współdziałanie w ramach tego projektu może ograniczyć znacznie koszty przeprowadzenia akcji (np. koszty graficzne lub produkcyjne oraz osobo-godziny).


Całkowity koszt projektu: 3 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki