Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2016-04-26 11:19:31
Powrót do projektu

Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Białołęki.

status:


Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, ul. Milenijna 4, 03-125 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka (Poradnia Rodzinna ), ul. Milenijna 4, 03-125 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka (Poradnia Rodzinna (Filia Nr 1)), ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka (Poradnia Specjalistyczna), ul. Milenijna 4, 03-125 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka (Przychodnia Rejonowa), ul. Majorki 53/55, 03-020 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekt wnioskowanego projektu będzie ogólnodostępny dla każdego mieszkańca gminy.

Beneficjentem projektu są kobiety ciężarne, mieszkanki Dzielnicy odwiedzające urząd oraz jednostki podległe lub współpracujące z Urzędem dzielnicy.


Pełny opis projektu

Projekt polega na organizacji na terenie Dzielnicy Dnia życzliwości wobec kobiet w ciąży.

Celem projektu jest organizacja akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Realizacja projektu zakłada następujące działania:

- ustalenie w harmonogramie urzędu oraz jednostek podległych Dnia życzliwości dla kobiet w ciąży (I kw. 2017 r.)

- wprowadzenie w urzędzie dzielnicy dobrych praktyk, które pozwolą na lepszą obsługę interesantek, które są w ciąży lub audyt istniejących regulaminów pod kątem obsługi kobiet w ciąży W Dniu życzliwości wobec kobiet w ciąży inicjacja akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podlegających Dzielnicy poprzez: - umieszczenie czytelnej informacji przy stanowiskach o pierwszeństwie osób uprzywilejowanych w postaci naklejek informacyjnych oraz stworzenie „okienka” lub „stanowiska” pierwszeństwa. - efektywną akcję plakatowo-informacyjną na terenie urzędów dzielnic oraz jednostek, propagującą pozytywne postawy społeczne. Sugerowany typ przekazu to: „Klienci tego urzędu ustępują miejsca w kolejce kobietom w ciąży”. Key visual powinien nieść czytelną informację, jak poznać, że kobieta jest w ciąży (nawet tej wczesnej) i potrzebuje pomocy. Plakaty zaprojektowane przez grafików miejskich z udziałem projektodawcy bądź bez jego udziału. W formie elektronicznej przekazane do WOMów (a także ZOZów, domów kultury i OSiRów – w formie papierowej).

- dystrybucję 500 znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © wśród uprzywilejowanych klientek urzędu lub jednostek podległych, jako elementu właściwej identyfikacji, czy osoba spodziewa się dziecka. - poinformowania Znaczki dystrybuowane przez pracowników placówek, dostarczone przez fundację „Jestem w drodze” lub na drodze udzielenia licencji przez fundację. Znaczki mogą zostać wyprodukowane w Centrum Komunikacji Społecznej (z udziałem projektodawcy lub bez jego udziału). Produkcja i dystrybucja znaczka mogłaby się odbyć na drodze udzielenia przez Fundację licencji Urzędowi.

- poinformowanie lokalnych mediów o zaangażowaniu dzielnicy w działania na rzecz kobiet w ciąży i prowadzonych działań. Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży to okazja, aby ciężarne mieszkające w obrębie jednej Dzielnicy mogły nawiązać kontakt, wymienić się doświadczeniami i zbudować długotrwałe relacje interpersonalne. Możliwa realizacja z wykorzystaniem kanałów i narzędzi dostępnych w Urzędzie.

– jednego dnia mogłaby się odbyć konferencja prasowa, a w każdej dzielnicy warsztaty dla kobiet w ciąży prowadzone przez pielęgniarki z ZOZów lub pracowników szkół rodzenia. Organizacja z wykorzystaniem możliwości Urzędu i Fundacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Coraz więcej kobiet oczekujących dziecka skarży się na brak życzliwości ze strony osób, z którymi się spotykają w przestrzeni miejskiej. W urzędzie, w kolejkach coraz częściej zapomina się o tradycyjnych przywilejach tej grupy. Szczególnie dotkliwe jest to dla kobiet, których ciąża jest we wczesnym stadium, kiedy to ryzyko utraty jest największe lub w okresie gdy ciąża jest niewidoczna, np. przykryta okryciem wierzchnim.

Wymienione w ramach proponowanego projektu procedury oraz wsparcie, jakie urzędy dzielnicy mogą zaproponować kobietom w ciąży ograniczy liczbę potencjalnych konfliktów wśród klientów na terenie urzędu dzielnicy oraz pozytywnie wpłynie organizację obsługi petentów. Ułatwi załatwianie spraw urzędowych osobom uprzywilejowanym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychWdrożenie procedur obsługi klienta uprzywilejowanego w urzędzie gminy: - Audyt istniejącego regulaminu lub stworzenie katalogu dobrych praktyk obsługi mieszkańców – 0 zł

- Szkolenie wewnętrzne pracowników WOM w zgodzie z zapisami regulaminu lub dobrymi praktykami – 0 zł Szkolenie wewnętrzne pracowników Urzędu informujące o celach akcji.

- Akcja informacyjno-promocyjna: -

a) Akcja plakatowa - 800 zł - Oznakowanie „okienek” lub stanowisk – 300 zł – 800 zł – Plakaty zaprojektowane przez grafików miejskich z udziałem projektodawcy bądź bez jego udziału. W formie elektronicznej przekazane do WOMów (a także ZOZów, domów kultury i OSiRów – w formie papierowej).

- Dystrybucja znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © - 2000 – Znaczki mogą zostać wyprodukowane w Centrum Komunikacji Społecznej (z udziałem projektodawcy lub bez jego udziału). Dystrybucja znaczków może być prowadzona poprzez WOMy, ZOZy, domy kultury i OSiRy. Produkcja i dystrybucja znaczka mogłaby się odbyć na drodze udzielenia przez Fundację licencji Urzędowi.

- poinformowanie mediów – 0 zł Analogiczny wniosek został złożony w pozostałych 17 dzielnicach. Współdziałanie w ramach tego projektu może ograniczyć znacznie koszty przeprowadzenia akcji (np. koszty graficzne lub produkcyjne oraz osobo-godziny)– Możliwa realizacja z wykorzystaniem kanałów i narzędzi dostępnych w Urzędzie.

- nawiązanie kontaktu, wymieniana doświadczeń, budowanie długotrwałych relacji interpersonalnych kobiet w ciąży w jednej dzielnicy – Organizacja konferencji oraz warsztatów w każdej dzielnicy warsztaty dla kobiet ciąży prowadzone przez pielęgniarki z ZOZów lub pracowników szkół rodzenia. Organizacja z wykorzystaniem możliwości Urzędu i Fundacji – 100 zł.


Całkowity koszt projektu: 3 1002 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki