Koordynator w AKTYWNA WARSZAWA - zmiany z 2016-04-28 11:15:17
Powrót do projektu

Plac do kalisteniki (siłownia street workout).

status:


Projekt zakłada budowę urządzeń do treningu siłowego opartego na masie własnego ciała.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.990307927132
szerokość geograficzna: 52.210329482247

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Rejon Ulicy Rokitnickiej, Pole Mokotowskie

Istotne informacje o lokalizacji

Plac z urządzeniami byłby zlokalizowany ok. 200 metrów od ulicy Żwirki i Wigury, co pozwoliłoby ukryć go przed hałasem płynącym z ulicy. Zlokalizowanie placu w jednym z największych miejskich parków, w pobliżu kampusów dwóch dużych warszawskich uczelni przyczyni się do jego wykorzystania przez ćwiczących.Wnioskodawca dopuszcza usytuowanie urządzeń w innej części parku (jeżeli lepszą lokalizację wykażą toczące się konsultacje społeczne).


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park jest otwarty przez całą dobę, wszystkie dni w roku. Urządzenia byłyby dostępne dla wszystkich użytkowników. Warunki uczestnictwa: brak specjalnych wymagań. Zasady korzystania: przestrzeganie ogólnych zasad współżycia społecznego i dobrego wychowania, dbanie o bezpieczeństwo własne i innych ćwiczących.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę urządzeń do ćwiczeń z własną masą ciała. Ćwiczenia te nie wymagają dodatkowego sprzętu do ćwiczeń. Obciążeniem jest własna masa ciała. Kalistenika ma pozytywny wpływ na układ krwionośny człowieka oraz kształtuje mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację. Mogą ją uprawiać zarówno kobiety, jak i mężczyźni, starsi oraz młodsi.Plac byłby zlokalizowany na Polu Mokotowskim, w jego zachodniej części. Jest to miejsce cieszące się szczególnym powodzeniem wśród mieszkańców stolicy, w sezonie letnim jest odwiedzane przez tysiące warszawiaków. W pobliżu znajdują się kampusy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Intencją wnioskodawcy jest to, żeby uczynić to miejsce przyjaznym dla ludzi preferujących aktywny tryb życia, które integrowałoby środowisko osób ćwiczących.Urządzenia zajęłyby powierzchnię ok. 12 x 11m (wysokość ok 2,5 m, najwyższe do 4 m). Pod urządzeniami zaleca się wykonanie powierzchni amortyzującej (do 1,5m od urządzeń). Zaleca się dostosowanie kolorystyki urządzeń do otoczenia.

Dodatkowo obiekt zostałby wyposażony w 4 stojaki rowerowe oraz 3 ławki.Zakup urządzeń powinien zostać skonsultowany z osobami uprawiającymi kalistenikę.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Urządzenia sportowe wzbogaciłyby ofertę rekreacyjną parku. Budowa obiektu sportowego na terenie Pola Mokotowskiego jest zgodna z MPZP uchwalonym dla tego obszaru oraz z celami strategicznymi miasta (wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców stolicy). Popularność tego miejsca mogłaby się przyczynić do zwiększenia kontroli społecznej oraz poprawy bezpieczeństwa w parku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys projektu:

74200 zł - zakup oraz montaż urządzeń do ćwiczeń.

2000 zł - montaż stojaków rowerowych

3000 zł - montaż ławek 8000

18000 zł - wykonanie projektu, prace ziemne, przystosowanie podłoża do montażu urządzeń i do ćwiczeń.


Całkowity koszt projektu: 87 97 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja urządzeń - 5 tys. złotych.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • BP_Ochota.png
  • urzadzenie-na-plac-zabaw-street-workout-5-88005-02.jpg