Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-04-19 15:32:18
Powrót do projektu

Czyste powietrze na Ursynowie ?- cykl spotkań edukacyjnych

status:


Czyste powietrze, wolne od szkodliwych pyłów, gazów i sadzy nie tylko zwiększa komfort życia, ale także wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i otaczający nas krajobraz. W ramach projektu proponuję instalację pięciu stacji kontroli jakości powietrza oraz stworzenie programu budowaniaprzeprowadzenie cyklu 5 spotkań edukacyjnych na temat ochrony powietrza, mających na celu podnoszenie świadomości mieszkańców o zagrożeniach i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Wybrane lokalizacje na terenie dzielnicy. Urząd Dzielnicy Ursynów

Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówRezultat projektu w postaci informacji w serwisie internetowym (dedykowanym / na stronie internetowej urzędu dzielnicy) oraz aplikacjach mobilnych będzie całkowicie ogólnodostępny i każdy zainteresowany będzie miał dostęp do aktualnych danych o jakości powietrza w dzielnicy Ursynów. Dodatkowo można wykorzystać monitor umieszczony w miejscu uczęszczanym przez mieszkańców (budynek urzędy dzielnicy / przystanek autobusowy), który będzie prezentował dane z serwisu internetowego. W serwisie internetowym będą także dostępne dane archiwalne, które będą mogły posłużyć analizom długoterminowym i określaniu trendów zmian jakości powietrza. Spotkania z mieszkańcami zostaną zaplanowane w ogólnodostępnych lokalizacjach oraz w szkołach w specjalnej formule dla uczniów

Spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.


Pełny opis projektu

Projekt "Czyste powietrze na Ursynowie ?- cykl spotkań edukacyjnych" ma za zadanie budowanie świadomości mieszkańców o zagrożeniach związanych z niską jakością powietrza, poprzez instalację na terenie dzielnicy automatycznych stacji pomiaru jakości powietrza, a następnie analizę i prezentację tych danych w ramach serwisu internetowego. Prezentowane na żywo dane pozwolą ostrzegać o wysokich stężeniach zanieczyszczeń, a zarazem będą. Cykl spotkań edukacyjnych na temat ochrony powietrza będzie pretekstem do promowania postaw sprzyjających dbaniu o jakość powietrza, takich jak odpowiednie sposoby ogrzewania budynków, korzystanie z komunikacji miejskiej, współdzielenie środków transportu. Projekt mógłby także promować Ursynów jako dzielnicę o dobrej jakości powietrza. Projekt nie uzurpuje sobie naukowych ocen jakości otaczającego nas powietrza. Od tego są wyspecjalizowane instytucje takie jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Projekt ma na celu uświadamianie mieszkańcom konieczności dbania o właściwą jakość powietrza oraz sygnalizowanie niepokojących zjawisk. Budowanie świadomości mieszkańców, będzie odbywało się poprzez: portal dzielnicy Ursynów, spotkania w placówkach szkolnych (możliwe będzie przeprowadzanie zajęć na których podkreślane byłyby zachowania proekologiczne jak i przykłady i ich skutki zachowań negatywnie wpływających na jakość powietrza) - spotkania w miejscach powszechnie odwiedzanych przez mieszkańców Ursynowa, np. Las Kabacki, Park Kultury w Powsinie, Urząd Dzielnicy. Proponowane w rozwiązaniu automatyczne stacje pomiarowe powinny mierzyć koncentrację aerozoli (pyłu zawieszonego) w trzech rozmiarach: PM1.0, PM2.5, PM10 oraz dodatkowo mogą być wyposażone w detektory innych substancji takich jak tlenki azotu, tlenki siarki lub benzopireny i 1,3-butadien. Każda ze stacji pomiarowych byłaby podłączona do internetu i przesyłałaby dane do serwisu analizującego wyniki i obliczającego indeks jakości powietrza. Indeks mógł być prezentowany dla każdej stacji oraz uśredniony dla całego obszaru objętego pomiarami. W serwisie internetowym byłby prezentowany w sposób czytelny i zrozumiały aktualny indeks jakości powietrza wraz z opisem jakie jest jego znaczenie. Dodatkowo aktualne wyniki można byłoby poznać poprzez aplikacje dla telefonów komórkowych. Dane pozyskiwane przez sieć pomiarową mogą być także prezentowane na wyświetlaczu stacjonarnym umieszczonym w popularnym miejscu dzielnicy takim jak urząd dzielnicy. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie pięciu spotkań z mieszkańcami, których tematem będzie ochrona powietrza.

Spotkania odbywać się będą w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w dni powszednie w godzinach popołudniowych lub w weekendy.

Czas trwania każdego ze spotkań - około 2 godziny.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wobec alarmujących danych o jakości powietrza w wielu miastach Polski i statystykach zgodnie z którymi co roku 40 tysięcy Polaków umiera ze względu na choroby wywołane zanieczyszczeniem powietrza, należy szeroko kontrolować stan atmosfery i edukować mieszkańców jak wspólnie możemy dbać o czystość powietrza. Sieć pomiarowa będzie kontrolowała jakość powietrza i ostrzegała o przekroczonych normach, a wyniki z niej pomogą kształtować świadomość Kształtowanie świadomości problemu wśród mieszkańców i pozwolą pozwoli wykonać dzielnicy Ursynów kolejny krok, aby stać się najlepszym miejscem do życia w Warszawie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychOrganizacja spotkań z mieszkańcami (cykl 5 spotkań) - 10 000 PLN Automatyczna stacja pomiarowa (5 sztuk) - 25 000 PLN Instalacja stacji pomiarowej (5 razy) - 2 000 PLN Przygotowanie serwisu internetowego zbierającego, analizującego i prezentującego dane - 5 500 PLN Stworzenie aplikacji mobilnej - 2 055 PLN Wyświetlacz w ogólnodostępnym miejscu - 2 000PLN

10.000 zł - koszt organizacji 5 spotkań,

6.000 zł - koszt promocji (ogłoszenia w lokalnej prasie, stronie internetowej, mediach społecznościowych, druk plakatów i ulotek).


Całkowity koszt projektu: 16,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

NIE


Załączniki