Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-05-31 18:14:55
Powrót do projektu

Uruchomienie informacji o reprywatyzacji i indemnizacji na stronie Urzędu Dzielnicy

status:


Projekt polega na uruchomieniu na stronie Urzędu Dzielnicy zakładki dotyczącej nieruchomości w Śródmieściu, które zostały zreprywatyzowane, do których są roszczenia oraz które zostały spłacone przez PRL w ramach układów międzypaństwowych.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

strona internetowa dzielnicy Śródmieście, dotyczy całej dzielnicy

Istotne informacje o lokalizacji

strona internetowa dzielnicy Śródmieście, dotyczy całej dzielnicy


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Informacja (dział na stronie internetowej / zakładka) będzie dostępna dla wszystkich, strona internetowa też jest dostępna dla wszystkich, porady prawne będą udzielane mieszkańcom Śródmieścia.


Pełny opis projektu

Projekt polega na:

1. uruchomieniu strony internetowej z informacją dotyczącą nieruchomości w Śródmieściu:

a) informacji o zadłużeniu w 1939 i 1945 r. oraz właścicielach przedwojennych (na podstawie zgromadzonych informacji z warszawskich archiwów i z Milanówka, Grodziska, Pułtuska i Nidzicy oraz sądów)

b) informacji o spłacie w ramach umów indemnizacyjnych (wszystkich 17, obecnie dostępnych jest 5) pomiędzy PRL a innymi państwami oraz w ramach tajnego porozumienia pomiędzy RFN a państwem Izrael (prawdopodobnie Adenauer - Ben Gurion)

c) informacji o wszelkich wydanych decyzjach administracyjnych dotyczących nieruchomości (SKO, Minister właściwy ds. budownictwa, decyzje dekomunalizacyjne, decyzje Prezydenta m. st. Warszawy oraz protokoły przekazania)

d) informacji o pełnomocnikach reprezentujących następców prawnych dawnych właścicieli;

e) informację o obecnych zarządcach tych nieruchomości;

2. pomocy prawnej wspólnotom mieszkaniowym i stowarzyszeniom mieszkańców oraz placówkom oświatowym zajmującym się wyjaśnieniami nieprawidłowości przy oddawaniu nieruchomości;

3. pomocy prawnej lokatorom wynikających z ich dożywotniej umowy jaką mają zawartą z miastem

4. informacji na temat podstawy prawnej dotyczącej wielkości opłat za użytkowanie wieczyste (w

reprywatyzowanych kamienicach miasta pobiera 1 zł, a od mieszkańców kilkaset złotych)

5. informacji i wolnych lokalach użytkowych oferowanych przez ZGN oraz wskazanie pełnego uzasadnienia jeśli taki lokal usługowy znajduje się w lokalu mieszkalnym.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Problem dotyczy większości mieszkańców Śródmieścia. Rząd polski spłacił już większość nieruchomości, które były zadłużone. Obecnie są oddawane. Projekt polega także na edukacji mieszkańców (właścicieli lokali i lokatorów) i uświadamianie ich o ich prawach i niesprawiedliwościach wynikających z obecnych przepisów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

storna internetowa i jej aktualizacja - 30 000 zł

pozyskanie informacji i wkładu - 70 000 zł

porady prawne odbywające się co 2 tygodnie (w pierwsze 2 miesiące co tydzień) - 50 000 zł

informacje ZGN - 5000 zł

rezerwa 20 000 złŁącznie 175 000 zł


Całkowity koszt projektu: 175 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

porady prawne w następnych latach - 40 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 40 000,00 zł

Załączniki

  • 2015-04-30 BIP USA uznajace.pdf
  • Wykaz nieruchomości objętych odszkodowaniami w ramach układu indemnizacyjnego z Kanadą.pdf