Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 20:23:27
Powrót do projektu

Rewitalizacja szpalerów drzew zachodniej strony al. Raszyńskiej

status:


Projekt przewiduje odtworzenie (uzupełnienie) szpalerów drzew oraz rewitalizację istniejących drzewi j przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.989806354046
szerokość geograficzna: 52.219750370854

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

ul. Raszyńska

Istotne informacje o lokalizacji

strona zachodnia, odcinek od Niemcewicza do Tarczyńskiej i od Filtrowej do Wawelskiej


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni.Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku.

Obrzeża musza być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika).Na narożnikach ulic, gdzie parkowanie jest niedozwolone w odległości 10 m od przejścia dla pieszych należy zrobić większe misy - zieleńce.W ramach projektu misy zostaną wyposażone w dreny umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC.W ramach projektu przewiduje się następujący zakres rzeczowy:

1. Odcinek: Niemcewicza - Tarczyńska:

13 nowych drzew i 3 modernizacje istniejących mis. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 5 m2. Ze względu na parkowanie równoległe na chodniku kształt mis powinien być trapezowy.2. Odcinek Filtrowa - Wawelska:

3 nowe drzewa i 24 modernizacje istniejących mis (2 nowe drzewa w istniejących pustych misach, 1 nowe na skrzyżowaniu z ul. Rapackiego w dużej misie na całej długości odcinka wysłupkowanego.

Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. jeśli będzie decyzja o organizacji parkowanie jako skośne (czyli tak jak faktycznie teraz występuje wbrew oznakowaniu) to kształt mis powinien być skośny.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie na odcinku Niemcewicza - Tarczyńska są 3 drzewa. Tymczasem na aktualnym podkładzie geodezyjnym widnieje 6 drzew i dodatkowo 10 pustych mis po drzewach, które tam były wcześniej. To pokazuje jaka jest żywotność drzew w Warszawie.Projekt ma na celu odtworzenie zielonego szpaleru na tym odcinku. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Odcinek: Niemcewicza - Tarczyńska:

modernizacja istniejących mis: 3 szt. x 1500 zł = 4 500 zł

nasadzenia nowych drzew: 13 szt x 2000 zł = 26 000 zł

Razem: 30 500 zł2. Odcinek Filtrowa - Wawelska:

modernizacja istniejących mis: 24 szt. x 1500 zł =36 000 zł

nasadzenia nowych drzew: 3 szt x 2000 zł = 6 000 zł

Razem: 42 000 złRazem:


Całkowity koszt projektu: 72 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty podlewania drzew - rocznie 10 podlewań x 5 zł x 43 drzewa wyposażone w drenaż = 2150 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 150,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf