Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-19 14:44:46
Powrót do projektu

Rewitalizacja szpalerów drzew zachodniej strony al. Raszyńskiej

status:


Projekt przewiduje odtworzenie (uzupełnienie) szpalerów drzew oraz rewitalizację istniejących drzewi j drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, powiększanie mis, obsadzanie mis ich zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami, a także uzupełnienie szpalerów o nowe drzewa.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.989806354046
szerokość geograficzna: 52.219750370854

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

ul. Raszyńska

Istotne informacje o lokalizacji

strona zachodnia, odcinek od Niemcewicza nr 16 do Tarczyńskiej Dalekiej i od Filtrowej do Wawelskiej


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody z górnej półki, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zamiast Zostaną zrewitalizowane istniejące drzewa poprzez wymianę dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką na podłoże strukturalne. Jest to mieszanka kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeńNa podłożu strukturalnym zostanie odtworzona nawierzchnia chodnika, z tym, że nowe misy będą znacznie większe niż dotychczasowe, a gdzie możliwe połączone w zieleńce o możliwie największej powierzchni. Misy i zieleńce zostaną wypełnione humusem, ogrodzone metalowymi wygrodzeniami. Zasadzona zostanie zieleń zadarniająca (nie trawa, chyba, że korzenie będą zbyt płytko). Posadzone zostaną nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów - również w podłożu strukturalnym.Szczegółowe wytyczne w załączniku.

Obrzeża musza muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika). Na narożnikach ulic, gdzie parkowanie jest niedozwolone w odległości 10 m od przejścia dla pieszych należy zrobić większe misy - zieleńce.

W ramach projektu misy zostaną wyposażone w dreny umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być w rury (wykonane z tworzyw innych niż PVC. W ramach projektu przewiduje ) umożliwiające nawadnianie i nawo zenie.Przewiduje się następujący zakres rzeczowy:1. Odcinek: Niemcewicza - Tarczyńska: 13 nowych drzew i 3 modernizacje istniejących mis. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 5 m2. Ze względu na parkowanie równoległe na chodniku kształt mis powinien być trapezowy.od nr 16 do Dalekiej (na długości zabudowy punktowej):

Zwężenie chodnika i wyznaczenie zieleńca na całej długości odcinka (60 m) - likwidacja miejsc parkingowych, które nie są wykorzystane (dopuszcza się odtworzenie 1-22 miejsc postojowych pomiędzy drzewami), rewitalizacja 2 drzew dużych i dosadzenie 4 nowych - równomiernie jako szpaler2. Odcinek Filtrowa - WawelskaRapackiego: 3 nowe drzewa i 24 modernizacje istniejących mis (2 nowe drzewa w istniejących pustych misach3 duże, 3 małe, 1 nowe na (przy skrzyżowaniu z ul. Rapackiego w dużej misie na całej długości odcinka wysłupkowanegoRapackiego, utworzenie zieleńca na całej długości wysłupkowania).

3. Odcinek Rapackiego - Zapolskiej: 3 duże, 5 małych.

4. Odcinek Zapolskiej - Wawelska: 1 duże, 5 małych.Dla odcinków 2-4: Drzewa na gwarancji (z palikami) nie podlegają projektowi. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. jeśli będzie decyzja o organizacji parkowanie parkowania jako skośne skośnego (czyli tak jak faktycznie teraz obecnie występuje wbrew oznakowaniu) to kształt mis powinien być skośny.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie na odcinku Niemcewicza - Tarczyńska są 3 drzewa. Tymczasem na aktualnym podkładzie geodezyjnym widnieje 6 drzew i dodatkowo 10 pustych mis po drzewach, które tam były wcześniej. To pokazuje jaka jest żywotność drzew w Warszawie.Projekt ma na celu odtworzenie zielonego szpaleru na tym odcinku od nr16 do ul. Dalekiej i rewitalizację drzew istniejących. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych, bo władze miasta nie przeznaczają odpowiednich środków na zieleń.Dla odcinka od ul. Tarczyńskiej do nr16 możliwe jest odtworzenie szpaleru w przyszłości, wymaga to przełożenia wodociągu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1. Odcinek: Niemcewicza - Tarczyńska: modernizacja istniejących mis: 3 szt. x 1500 zł = 4 500 zł nasadzenia nowych drzew: 13 szt x 2000 zł = 26 000 zł Razem: 30 500 zł 2. Odcinek Filtrowa - Wawelska: modernizacja istniejących mis: 24 szt. x 1500 zł =36 000 zł nasadzenia nowych drzew: 3 szt x 2000 zł = 6 000 zł Razem: 42 000 zł Razem:

Rewitalizacja dużych drzew: 5 500 zł x 9 szt. = 49 500 zł

Rewitalizacja młodych drzew: 3 500 zł x 13 szt. = 45 500 zł

Przełożenie nawierzchni chodników: 30 zł/m2 x 650m2 = 19 500 zł

Razem: 142 000 złUwagi:

1. W ramach projektu nie będą wymieniane nawierzchnie chodników na nowe, tylko będzie odtwarzana nawierzchnia z dotychczasowego materiału.

2. Przyjęty średni koszt rewitalizacji od drzewa obejmuje: wymianę gleby na podłoże strukturalne na powierzchni 25 m2 dla drzewa dużego / 12 m2 dla drzewa młodego - na głębokość 40 cm, montaż rur nawadniających, nowych obrzeży, nowych wygrodzeń typu ZOM wierzchnią warstwę humusu i nasadzenia mis.

3. W przypadku nowych drzew koszt obejmuje jak w pkt. 2 tylko podłoże strukturalne do głębokości 90 cm i powierzchni 12 m2, dochodzi też koszt drzewka.
Całkowity koszt projektu: 142 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty podlewania drzew - rocznie 10 podlewań x 5 zł x 43 drzewa wyposażone w drenaż 27 drzew wyposażonych w rury = 2150 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 1501 350,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf