Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-19 14:47:49
Powrót do projektu

Rewitalizacja szpalerów drzew zachodniej strony al. Raszyńskiej

status:


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, powiększanie mis, obsadzanie ich zielenią niską, zadarniającą - okrywową i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami, a także uzupełnienie szpalerów o nowe drzewa.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.989806354046
szerokość geograficzna: 52.219750370854

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

ul. Raszyńska

Istotne informacje o lokalizacji

strona zachodnia, odcinek od nr 16 do Dalekiej i od Filtrowej do Wawelskiej


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody z górnej półki, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zostaną zrewitalizowane istniejące drzewa poprzez wymianę dotychczasowej ziemi na podłoże strukturalne. Jest to mieszanka kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są przepuszczalne dla wody, powietrza, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni.Na podłożu strukturalnym zostanie odtworzona nawierzchnia chodnika, z tym, że nowe misy będą znacznie większe niż dotychczasowe, a gdzie możliwe połączone w zieleńce o możliwie największej powierzchni. Misy i zieleńce zostaną wypełnione humusem, ogrodzone metalowymi wygrodzeniami. Zasadzona zostanie zieleń zadarniająca (nie trawa, chyba, że korzenie będą zbyt płytko). Posadzone zostaną nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów - również w podłożu strukturalnym.Szczegółowe wytyczne w załączniku.

Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika).

W ramach projektu misy zostaną wyposażone w rury (wykonane z tworzyw innych niż PVC) umożliwiające nawadnianie i nawo zenie.Przewiduje się następujący zakres:1. Odcinek: od nr 16 do Dalekiej (na długości zabudowy punktowej):

Zwężenie chodnika i wyznaczenie zieleńca na całej długości odcinka (60 m) - likwidacja miejsc parkingowych, które nie są wykorzystane (dopuszcza się odtworzenie 1-22 miejsc postojowych pomiędzy drzewami), rewitalizacja 2 drzew dużych i dosadzenie 4 nowych - równomiernie jako szpaler2. Odcinek Filtrowa - Rapackiego: 3 duże, 3 małe, 1 nowe (przy skrzyżowaniu z Rapackiego, utworzenie zieleńca na całej długości wysłupkowania).

3. Odcinek Rapackiego - Zapolskiej: 3 duże, 5 małych.

4. Odcinek Zapolskiej - Wawelska: 1 duże, 5 małych.Dla odcinków 2-4: Drzewa na gwarancji (z palikami) nie podlegają projektowi. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. jeśli będzie decyzja o organizacji parkowania jako skośnego (czyli tak jak faktycznie obecnie występuje wbrew oznakowaniu) to kształt mis powinien być skośny.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie na odcinku Niemcewicza - Tarczyńska są 3 drzewa. Tymczasem na aktualnym podkładzie geodezyjnym widnieje 6 drzew i dodatkowo 10 pustych mis po drzewach, które tam były wcześniej. To pokazuje jaka jest żywotność drzew w Warszawie.Projekt ma na celu odtworzenie szpaleru na odcinku od nr16 do ul. Dalekiej i rewitalizację drzew istniejących. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych, bo władze miasta nie przeznaczają odpowiednich środków na zieleń.Dla odcinka od ul. Tarczyńskiej do nr16 możliwe jest odtworzenie szpaleru w przyszłości, wymaga to przełożenia wodociągu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Po uzgodnieniu z autorem zmieniono liczbę nowych nasadzeń drzew na 4 szt.

Po weryfikacji projektu jego koszt kształtuje się następująco:

Projekt budowlano-wykonawczy – 7 000 zł

Projekt organizacji ruchu – 20 000 zł

Rozbrukowanie nawierzchni wokół drzewa ok. 20 m2 – 26 szt. – 1 560 zł

Wymiana podłoża w misie - wybranie ziemi w strefie korzeniowej drzew przy pomocy sprężonego powietrza – 22 szt. – 88 000 zł

Ułożenie nawierzchni na podbudowie z gleby strukturalnej wokół 1 drzewa – 26 szt. – 28 600 zł

Słupki ze strzałką - oznakowanie projektu – 4 szt. – 3000 zł

Posadzenie 1 szt drzewa z wymianą ziemi na głębokość 80 cm – 4 szt. – 4200 zł

3-letnia pielęgnacja za 1 szt. – 4 szt. – 800 zł

Posadzenie krzewów w miejscu chodnika – 60 mb – 22 200 zł

3-letnia pielęgnacja krzewów - 60 mb – 928,8 zł

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 176 288,80 zł

------------------------------------------------------------------------

Rewitalizacja dużych drzew: 5 500 zł x 9 szt. = 49 500 zł

Rewitalizacja młodych drzew: 3 500 zł x 13 szt. = 45 500 zł

Przełożenie nawierzchni chodników: 30 zł/m2 x 650m2 = 19 500 zł

Razem: 142 000 złUwagi:

1. W ramach projektu nie będą wymieniane nawierzchnie chodników na nowe, tylko będzie odtwarzana nawierzchnia z dotychczasowego materiału.

2. Przyjęty średni koszt rewitalizacji od drzewa obejmuje: wymianę gleby na podłoże strukturalne na powierzchni 25 m2 dla drzewa dużego / 12 m2 dla drzewa młodego - na głębokość 40 cm, montaż rur nawadniających, nowych obrzeży, nowych wygrodzeń typu ZOM wierzchnią warstwę humusu i nasadzenia mis.

3. W przypadku nowych drzew koszt obejmuje jak w pkt. 2 tylko podłoże strukturalne do głębokości 90 cm i powierzchni 12 m2, dochodzi też koszt drzewka.
Całkowity koszt projektu: 142 000176 228,00 89

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Modyfikacja uzgodniona z autorem:

Koszt utrzymania w kolejnych latach:

2018 – 577 zł; 2019 – 577 zł; 2020 – 577 zł

----------------------------------------------------------------

Koszty podlewania drzew - rocznie 10 podlewań x 5 zł x 27 drzew wyposażonych w rury = 2150 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 350731,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf