Biblioteka Publiczna_Targówek - zmiany z 2016-04-14 12:36:09
Powrót do projektu

Zakup książek dla Czytelni Naukowej - gospodarka, prawo, przedsiębiorczość

status:


Project przewiduje zakup książek na potrzeby Czytelni Naukowej przy ul. Świętego Wincentego.

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Czytelnia Naukowa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Książki zostaną wpisane na stan inwentarza Czytelni Naukowej a osoby korzystające z usług czytelni będą miały dostęp do książek w czasie godzin otwarcia czytelni.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zakup książek z dziedziny gospodarki, prawa oraz przedsiębiorczości dla Czytelni Naukowej przy ul. św. Wincentego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wiedza


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Książki o wartości 10 000 zł, szacowany koszt oznakowania: 370 zł – naklejki, 250 zł pieczątka, 600 zł tablica informacyjna.


Całkowity koszt projektu: 10 1 210 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki