Koordynator w AKTYWNA WARSZAWA - zmiany z 2016-05-06 08:00:20
Powrót do projektu

Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej boiska WCSM "Agrykola"

status:


Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu biegaczy korzystających z gościny WCSM Agrykola. W okresie wczesnowiosennym i wczesnojesiennym z bieżni lekkoatletycznej korzystają setki biegaczy. Po zmroku, gdy z bieżni korzysta najwięcej osób, treningi są utrudnione ze względu na brak światła. Oświetlenie stadionu umożliwi biegaczom bezpieczniejszy i efektywniejszy trening.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu Ogólnodzielnicowy

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

WCSM Agrykola, ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Bieżnia znajduje się na terenie obiektu miejskiego. Obiekt ten jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy wchodząc na jego teren zobowiązują się do przestrzegania regulaminu. Wstęp jest bezpłatny.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bieżnia lekkoatletyczna znajdująca się na terenie WCSM Agrykola jest dostępna 24 godziny na dobę dla wszystkich amatorów biegania, bez względu na reprezentowany poziom zaawansowania, którzy zobowiążą się do przestrzegania regulaminu obiektu. Wstęp jest bezpłatny.

Oświetlenie bieżni - finansowane z funduszy przyznanych na realizację projektu - będzie miało miejsce w wyznaczonych godzinach. Będą one dostępne ogółowi za pośrednictwem strony WCSM Agrykola.

Planowany czas oświetlenia to 1,5-2 godziny dziennie, trzy razy w tygodniu - w dniach i porach o największym zainteresowaniu biegaczy.


Pełny opis projektu

Bieganie amatorskie przeżywa dynamiczny rozwój. Bieżnia Agrykoli ze względu na swoje położenie - centrum miasta, nieopodal Łazienek i skarpy - oraz przychylność Dyrekcji WCSM, jest "kultowym" miejscem biegaczy - tak amatorów, jak i wyczynowców (juniorów i seniorów). W okresie startowym - marzec-listopad - każdego dnia korzystają z niej setki biegaczy.

Najwięcej trenujących jest od wtorku do czwartku, w godzinach 18.00-21.30. W sezonie w tych porach trenuje ponad 100 osób jednocześnie.

Rodzi to zagrożenia i problemy dla biegających (więcej w "Uzasadnieniu projektu"). Dzięki uzyskanym funduszom, WCSM Agrykola zapewniłoby rozwiązujące wskazane problemy oświetlenie bieżni wtedy, gdy jest na niej wielu biegaczy, a zarazem nie ma już młodych piłkarzy, których odpowiedni i bezpieczny trening należy do zadań WCSM Agrykola finansowanych z budżetu m. st. Warszawy.Planujemy, by oświetlenie stadionu finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego miało miejsce przez 1,5-2 godziny dziennie, trzy razy w tygodniu - we wtorek, środę i czwartek - w najbardziej obleganych miesiącach, w których zarazem wcześnie zapada zmierzch - czyli marzec i kwiecień oraz wrzesień, październik i początek listopada. Sezon masowego trenowania kończy się 11 listopada, wraz z organizowanym przez Aktywną Warszawę (podmiot miejski) Biegiem Niepodległości.

Oświetlenie stadionu ze środków BO planujemy głównie między godziną 19.30 a 21.00. Dokładne godziny będą dostosowane do godziny zapadania zmierzchu i skorelowane z oświetleniem finansowanym przez miasto w ramach zadań statutowych WCSM Agrykola. Dokładny harmonogram będzie ustalany przez dyrekcję WCSM Agrykola i wnioskodawcę projektu na początku każdego miesiąca oraz udostępniany za pośrednictwem strony internetowej.

Wstępny plan to:

Okres Godziny świecenia Liczba dni z oświetleniem Liczba godzin w okresie

1 marca - 30 marca 19.30-21.00 14 21

4 kwietnia-13 kwietnia 19.45-21.15 6 9

16 kwietnia-30 kwietnia 20.00-21.30 6 9

5 września-14 września 20.00-21.30 6 9

19 września-12 października 19.30-21.30 12 24

17 października-9 listopada 19.30-21.00 12 18

W sumie 90 godzin oświetlenia wg harmonogramu


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Duża liczba biegaczy trenujących na bieżni WCSM Agrykola (nierzadko ponad 100 jednocześnie) rodzi różne zagrożenia i problemy. Szybkobiegający nie zawsze dostrzegą wolniejszych użytkowników bieżni (i na odwrót). Rozgrzewki i bardziej skomplikowane treningi (siłowe, techniczne, sprawnościowe) nie mogą być odpowiednio nadzorowane przez trenerów. Problemy te rozwiązałoby oświetlenie stadionu po zmierzchu. Dzięki funduszom uzyskanym na rzecz realizacji projektu, WCSM Agrykola zapewniłoby oświetlenie bieżni także wtedy, gdy jest wielu biegaczy, a nie ma na boisku młodych piłkarzy, których odpowiedni i bezpieczny trening należy do zadań WCSM Agrykola, finansowanych z budżetu m. st. Warszawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- 90 godzin oświetlenia wg harmonogramu x 200 zł = 18 000 zł

- 5 godzin (300 minut) oświetlenia "ekstra" - w przypadku przedłużenia oświetlania ponad harmonogram (np. wiele biegaczy po wyznaczonej godzinie) x 200 zł = 1000 zł

- Koszty rozpalenia lamp (stosowane wtedy, gdy oświetlenie boiska dla biegaczy nie stanowi kontynuacji oświetlenia dla piłkarzy - kwiecień i I poł września. Przyspiesza to zużywanie lamp i pochłania więcej prądu): 18x 50 zł = 900 zł


Całkowity koszt projektu: 19 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki