Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 23:51:56
Powrót do projektu

Zagospodarowanie Zieleńca Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym

status:


Opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania zieleńca linearnego (zieleń, mała architektura, nawierzchnie, oświetlenie) i realizacja wybranych elementów programowych zgodnie z opracowanym projektem (zieleń, ławki, placyki, latarnie).Projekt powstanie po analizie wyników warsztatów i działań zrealizowanych w 2016 roku z projektu z budżetu partycypacyjnego: „Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym”.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.970818996429
szerokość geograficzna: 52.261752787187

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Rejon ulic: Ludwika Rydygiera, Anny German, Zygmunta Krasińskiego, ul. Przasnyskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Działki miejskie obejmujące pas terenu po dawnej bocznicy kolejowej w rejonie ulic Przasnyskiej, Z. Krasińskiego, A. German, L. Rydygiera.

Działki miejskie w obrębie nr: 70-30-4: o nr. ewid.: 3/1, 29/3, 30/1, 30/2, 36/1, 29/1


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park Linearny będzie dostępny dla każdego przez całą dobę.


Pełny opis projektu

Po warsztatach i działaniach, które zrealizujemy w tym roku w ramach wniosku "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym" - tj. na terenie Zieleńca linearnego, przy Placu Grunwaldzkim oraz na miejskich działkach na Serku Żoliborskim - będziemy wiedzieli co najbardziej jest potrzebne mieszkańcom m.in. w Zieleńcu linearnym śladem dawnej bocznicy kolejowej.

Rok 2017 będzie dobrą porą aby opracować kompleksowy projekt zagospodarowania naszego zieleńca i zrealizować wybrane elementy programowe zgodnie z opracowanym projektem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na 66-hektarowym terenie Żoliborza Południowego, gdzie powstają właśnie osiedla mieszkaniowe na ponad 20 tys. Osób, brak jest terenów zieleni urządzonej oraz przestrzeni publicznej. Mieszkańcy powstających tu zespołów osiedli mieszkaniowych potrzebują już teraz terenów zieleni, zaaranżowanych tak, aby można było w nich ciekawie spędzić wolny czas, nawiązać kontakty sąsiedzkie i zbliżyć się do przyrody.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu zieleńca linearnego – 35 000

• Opracowanie mapy do celów projektowych

• Wykonanie inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenią

• Projekt rozbiórek części istniejącego ogrodzenia

• Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu zieleńca linearnego (zieleń, mała architektura, nawierzchnie, oświetlenie)

• Przedmiar robót

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

• Kosztorys inwestorski

Budowa wybranych elementów zagospodarowania terenu (zieleń, ławki, placyki, latarnie): 70 000


Całkowity koszt projektu: 105 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

energia, woda, bieżąca konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 15 000,00 zł

Załączniki

  • promenade_plante.JPG