Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2016-04-18 09:57:55
Powrót do projektu

Zagospodarowanie Zieleńca Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym

status:


Opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania zieleńca linearnego (zieleń, mała architektura, nawierzchnie, oświetlenie) i realizacja wybranych elementów programowych zgodnie z opracowanym projektem (zieleń, ławki, placyki, latarnie).Projekt powstanie po analizie wyników powinien uwzględniać wyniki warsztatów i działań zrealizowanych w 2016 roku z projektu z budżetu partycypacyjnego: „Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym”.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.970818996429
szerokość geograficzna: 52.261752787187

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Rejon ulic: Ludwika Rydygiera, Anny German, Zygmunta Krasińskiego, ul. Przasnyskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Działki miejskie obejmujące pas terenu po dawnej bocznicy kolejowej w rejonie ulic Przasnyskiej, Z. Krasińskiego, A. German, L. Rydygiera.

Działki miejskie w obrębie nr: 70-30-4: o nr. ewid.: 3/1, 29/3, 30/1, 30/2, 36/1, 29/1


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park Linearny będzie dostępny dla każdego przez całą dobę.


Pełny opis projektu

Po warsztatach i działaniach, które zrealizujemy w tym roku w ramach wniosku "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym" - tj. na terenie Zieleńca linearnego, przy Placu Grunwaldzkim oraz na miejskich działkach na Serku Żoliborskim - będziemy wiedzieli co najbardziej jest potrzebne mieszkańcom m.in. w Zieleńcu linearnym śladem dawnej bocznicy kolejowej.

Rok 2017 będzie dobrą porą aby opracować kompleksowy projekt zagospodarowania naszego zieleńca i zrealizować wybrane elementy programowe zgodnie z opracowanym projektem.

Projekt powinien uwzględniać wyniki warsztatów i działań zrealizowanych w 2016 roku z projektu z budżetu partycypacyjnego: „Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym”.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na 66-hektarowym terenie Żoliborza Południowego, gdzie powstają właśnie osiedla mieszkaniowe na ponad 20 tys. Osób, brak jest terenów zieleni urządzonej oraz przestrzeni publicznej. Mieszkańcy powstających tu zespołów osiedli mieszkaniowych potrzebują terenów zieleni, zaaranżowanych tak, aby można było w nich ciekawie spędzić wolny czas, nawiązać kontakty sąsiedzkie i zbliżyć się do przyrody.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychOpracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu zieleńca linearnego – 35 000

OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOT. ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELEŃCA LINEARNEGO: 13 000 zł, w tym:

• Opracowanie mapy do celów projektowych

• Wykonanie inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenią • Projekt rozbiórek części istniejącego ogrodzenia •

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu zieleńca linearnego (zieleń, mała architektura, nawierzchnie, oświetlenie, ewentualne rozbiórki)

• Przedmiar robót

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

• Kosztorys inwestorski Budowa wybranych elementów zagospodarowania terenu (zieleń, ławki, placyki, latarnie): 70 000

BUDOWA WYBRANYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 65000zł, w tym:

Budowa nawierzchni ścieżek i placyków min. 150m2 x 100 zł/m2 = 15000zł

Budowa drewnianych podestów: min. 50 m2 x 290 zł/m2 = 14500 zł

Budowa trejaży / pergoli: min. 4958zł

Zakup i montaż min. 2 ławek z oparciem: 2szt. x 990 zł = 1980 zł

Zakup i montaż min. 4 koszy na śmieci: psia stacja: 2szt.x 1700 zł/szt.=3400zł + kosz poj. 50 l 2szt. x 551 zł/szt.=1102 zł. SUMA: 4502 zł

Zakup i montaż min. 2 latarni (najlepiej solarnych) 2szt. x 7500 zł/szt.=15000 zł

Zakup i sadzenie drzew średnicy pnia 14-16 cm: min. 5 szt x 540 zł/szt.= 2700zł

Zakup i sadzenie żywopłotu min. 10 mb: 960 zł

Założenie trawnika min. 100 m2 x 18 zł/m2= 1800zł

Wykonanie oznaczenia graficznego projektu: 2szt. x 300zł/szt. = 600 zł

Nadzór inspektora nadzoru terenów zieleni: 3000 zł


Całkowity koszt projektu: 78 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

energia, woda, bieżąca konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 15 000,00 zł

Załączniki

  • promenade_plante.JPG