Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2016-06-09 14:01:43
Powrót do projektu

STUDZIENKA ODWADNIAJĄCA NA ULICY ROZWADOWSKIEJ

status:


Wybudowanie studnienki odwadniającej na ulicy Rozwadowskiej

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ulic Rozwadowskiej i Skrzypcowej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Studzienka ogólnodostępna.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie studzienki odwadniającej na ulicy Rozwadowskiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Rozwadowska jest cyklicznie zalewana podczas intensywnych opadów deszczu. Jest to spore utrudnienie dla osób przemieszczających się po ulicy jak i ludzi, którzy chcą dotrzeć do pobliskiego kościoła.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

studzienka odwadniająca 80 000 zł


Całkowity koszt projektu: 80 90 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

utrzymanie (m.in. czyszczenie, wymiana złoża)


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki