Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 23:35:21
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni przyulicznej w kwartale Okrzei - Solidarności

status:


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ulice: Kłopotowskiego, Sierakowska, Okrzei

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami.Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika). Na narożnikach ulic, gdzie parkowanie jest niedozwolone należy zrobić większe misy - zieleńce.W ramach projektu misy zostaną wyposażone w dreny umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC.Przewiduje się następujący zakres rzeczowy:

1. Ul. Sierakowska: 34 modernizacje, 6 nowych drzew.

2. Ul. Okrzei: 5 nowych drzew (przed bud. nr 7).

3. Ul. Kłopotowskiego (odc. Sierakowskiego - Jagiellońska): 13 modernizacji, 6 nowych drzew.

4. Ul. Kłopotowskiego (odc. Sierakowskiego - Wisła): 41 modernizacji, 6 nowych drzew.

na ul. Kłopotowskiego podlegać modernizacji będą tylko drzewa w misach. Natomiast duże trawniki zostaną tylko poddane spulchnianiu gleby z uzupełnieniem humusu oraz pokryciem zielenią zadarniającą (okrywową) i uzupełnieniem barierek. Ziemia nie będzie wymieniana na podłoże strukturalne.Razem: 88 modernizacji mis, 23 nowych drzew + zieleńce.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew w ulicach i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

modernizacja istniejących mis: 88 szt. x 1200 zł = 105 600 zł

nasadzenia nowych drzew: 23 szt x 1700 zł = 39 100 zł

zieleńce: 20 000 zł.

Razem: 164 700 zł
Całkowity koszt projektu: 164 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty podlewania drzew - rocznie 10 podlewań x 5 zł x 111 drzew wyposażonych w drenaż = 5550 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 5 550,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf