Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-18 09:16:53
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni przyulicznej w kwartale Okrzei - Solidarności

status:


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ulice: Kłopotowskiego, Sierakowska, Okrzei

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody z górnej półki, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zamiast Zostaną zrewitalizowane istniejące drzewa poprzez wymianę dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką na podłoże strukturalne. Jest to mieszanka kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni.Na podłożu strukturalnym zostanie odtworzona nawierzchnia chodnika, z tym, że nowe misy będą znacznie większe niż dotychczasowe, a gdzie możliwe połączone w zieleńce o możliwie największej powierzchni. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. i zieleńce zostaną wypełnione humusem, ogrodzone metalowymi wygrodzeniami. Zasadzona zostanie zieleń zadarniająca (nie trawa, chyba, że korzenie będą zbyt płytko). Posadzone zostaną nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów - również w podłożu strukturalnym.Szczegółowe wytyczne w załączniku.

Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika). Na narożnikach ulic, gdzie parkowanie jest niedozwolone należy zrobić większe misy - zieleńce.

W ramach projektu misy zostaną wyposażone w dreny umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być w rury (wykonane z tworzyw innych niż PVC) umożliwiające nawadnianie i nawożenie.Przewiduje się następujący zakres rzeczowy:1. Ul. Sierakowska: 34 modernizacje, 6 nowych drzew. 2. Ul. Okrzei: 5 nowych drzew (przed bud. nr Nr 7) na nowym zieleńcu 30x2,5m wygrodzonym na miejscu istniejącego chodnika, brak potrzeby podłoża strukturalnego.

2. Ul. Kłopotowskiego: 23 modernizacji dużych drzew, 13 młodych, 2 nowe.

3. Ul. Kłopotowskiego (Sierakowska, odc. Sierakowskiego Okrzei - Jagiellońska): 13 modernizacji, 6 nowych drzewKłopotowskiego: 4 modernizacje dużych drzew, 5 młodych.

4. Ul. Kłopotowskiego (odc. Sierakowskiego - Wisła): 41 modernizacji, 6 nowych drzew. na ul. Kłopotowskiego podlegać modernizacji będą tylko drzewa w misach. Natomiast duże trawniki zostaną tylko poddane spulchnianiu gleby z uzupełnieniem humusu oraz pokryciem zielenią zadarniającą (okrywową) i uzupełnieniem barierek. Ziemia nie będzie wymieniana na podłoże strukturalne. Razem: 88 modernizacji mis, 23 nowych drzew + zieleńceSierakowska, odc. Urząd Dzielnicy – pl. Weteranów, strona wschodnia: połączenie istniejących drzew w jeden zieleniec powstały przez zwężenie chodnikaRazem: 27 drzew dużych, 18 młodych, 2 nowe + zieleniec z 5 drzewami przy Okrzei + zieleńce.Wszystkie misy i tworzone zieleńce zostaną uzupełnione humusu oraz zasadzone zielenią zadarniającą (okrywową, o ile korzenie nie są zbyt płytko żeby wykonać nasadzenia) i ogrodzone wygrodzeniami ZOM.Drzewa na gwarancji (z palikami) nie podlegają projektowi. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 5 m2. Kształt mis należy dostosować do parkowania (np. skośne, równoległe).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew w ulicach i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych, bo władze miasta nie przeznaczają odpowiednich środków na zieleń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychmodernizacja istniejących mis: 88 szt. x 1200 zł = 105 600 zł nasadzenia nowych drzew: 23 szt x 1700 zł = 39 100 zł zieleńce: 20 000 zł. Razem: 164 700 zł

Rewitalizacja dużych drzew: 5 000 zł x 27 szt. = 49 500 zł

Rewitalizacja młodych drzew: 3 500 zł x 18 szt. = 45 500 zł

Nowe drzewa: 5 000 zł x 2 szt. = 10 000 zł

Przełożenie nawierzchni chodników: 20 zł/m2 x 650m2 = 13 000 zł

Założenie zieleńca z 5 drzewami przy Okrzei 7: 12 000 zł

Założenie zieleńca przy Sierakowskiego: 18 000 zł

Razem: 242 000 złUwagi:

1. W ramach projektu nie będą wymieniane nawierzchnie chodników na nowe, tylko będzie odtwarzana nawierzchnia z dotychczasowego materiału.

2. Przyjęty średni koszt rewitalizacji od drzewa obejmuje: wymianę gleby na podłoże strukturalne na powierzchni 25 m2 dla drzewa dużego / 12 m2 dla drzewa młodego - na głębokość 40 cm, montaż rur nawadniających, nowych obrzeży, nowych wygrodzeń typu ZOM wierzchnią warstwę humusu i nasadzenia mis.

3. W przypadku nowych drzew koszt obejmuje jak w pkt. 2 tylko podłoże strukturalne do głębokości 90 cm i powierzchni 12 m2, dochodzi też koszt drzewka.


Całkowity koszt projektu: 242 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty podlewania drzew - rocznie 10 podlewań x 5 zł x 111 47 drzew wyposażonych w drenaż = 5550 2350


Całkowity koszt eksploatacji: 5 5502 350,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf