Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-21 13:53:52
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni przyulicznej w kwartale Okrzei - Solidarności

status:


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ulice: Kłopotowskiego, Sierakowska, Okrzei

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody z górnej półki, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zostaną zrewitalizowane istniejące drzewa poprzez wymianę dotychczasowej ziemi na podłoże strukturalne. Jest to mieszanka kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są przepuszczalne dla wody, powietrza, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni.Na podłożu strukturalnym zostanie odtworzona nawierzchnia chodnika, z tym, że nowe misy będą znacznie większe niż dotychczasowe, a gdzie możliwe połączone w zieleńce o możliwie największej powierzchni. Misy i zieleńce zostaną wypełnione humusem, ogrodzone metalowymi wygrodzeniami. Zasadzona zostanie zieleń zadarniająca (nie trawa, chyba, że korzenie będą zbyt płytko). Posadzone zostaną nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów - również w podłożu strukturalnym.Szczegółowe wytyczne w załączniku.

Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika).

W ramach projektu misy zostaną wyposażone w rury (wykonane z tworzyw innych niż PVC) umożliwiające nawadnianie i nawożenie.Przewiduje się następujący zakres:1. Ul. Okrzei: 5 nowych drzew (przed bud. Nr 7) na nowym zieleńcu 30x2,5m wygrodzonym na miejscu istniejącego chodnika, brak potrzeby podłoża strukturalnego.

2. Ul. Kłopotowskiego: 23 modernizacji dużych drzew, 13 młodych, 2 nowe.

3. Ul. Sierakowska, odc. Okrzei - Kłopotowskiego: 4 modernizacje dużych drzew, 5 młodych.

4. Ul. Sierakowska, odc. Urząd Dzielnicy – pl. Weteranów, strona wschodnia: połączenie istniejących drzew w jeden zieleniec powstały przez zwężenie chodnikaRazem: 27 drzew dużych, 18 młodych, 2 nowe + zieleniec z 5 drzewami przy Okrzei + zieleńce.Wszystkie misy i tworzone zieleńce zostaną uzupełnione humusu oraz zasadzone zielenią zadarniającą (okrywową, o ile korzenie nie są zbyt płytko żeby wykonać nasadzenia) i ogrodzone wygrodzeniami ZOM.Drzewa na gwarancji (z palikami) nie podlegają projektowi. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 5 m2. Kształt mis należy dostosować do parkowania (np. skośne, równoległe).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew w ulicach i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych, bo władze miasta nie przeznaczają odpowiednich środków na zieleń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Rewitalizacja dużych drzew: 5 000 zł x 27 szt. = 49 500 zł

Rewitalizacja młodych drzew: 3 500 zł x 18 szt. = 45 500 zł

Nowe drzewa: 5 000 zł x 2 szt. = 10 000 zł

Przełożenie nawierzchni chodników: 20 zł/m2 x 650m2 = 13 000 zł

Założenie zieleńca z 5 drzewami przy Okrzei 7: 12 000 zł

Założenie zieleńca przy Sierakowskiego: 18 000 zł

Razem: 242 000 złUwagi:

1. W ramach projektu nie będą wymieniane nawierzchnie chodników na nowe, tylko będzie odtwarzana nawierzchnia z dotychczasowego materiału.

2. Przyjęty średni koszt rewitalizacji od drzewa obejmuje: wymianę gleby na podłoże strukturalne na powierzchni 25 m2 dla drzewa dużego / 12 m2 dla drzewa młodego - na głębokość 40 cm, montaż rur nawadniających, nowych obrzeży, nowych wygrodzeń typu ZOM wierzchnią warstwę humusu i nasadzenia mis.

3. W przypadku nowych drzew koszt obejmuje jak w pkt. 2 tylko podłoże strukturalne do głębokości 90 cm i powierzchni 12 m2, dochodzi też koszt drzewka.


Całkowity koszt projektu: 242 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty podlewania drzew - rocznie 10 podlewań x 5 zł x 47 drzew wyposażonych w drenaż = 2350 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 350,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf