Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-21 13:57:14
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni przyulicznej w kwartale Okrzei - Solidarności

Nasadzenia 5 sztuk drzew w ul. Okrzei

status:


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ulice: Kłopotowskiego, Sierakowska, ulica Okrzei

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektuW ramach projektu zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody z górnej półki, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew. Zostaną zrewitalizowane istniejące drzewa poprzez wymianę dotychczasowej ziemi na podłoże strukturalne. Jest to mieszanka kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są przepuszczalne dla wody, powietrza, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. Na podłożu strukturalnym zostanie odtworzona nawierzchnia chodnika, z tym, że nowe misy będą znacznie większe niż dotychczasowe, a gdzie możliwe połączone w zieleńce o możliwie największej powierzchni. Misy i zieleńce zostaną wypełnione humusem, ogrodzone metalowymi wygrodzeniami. Zasadzona zostanie zieleń zadarniająca (nie trawa, chyba, że korzenie będą zbyt płytko). Posadzone zostaną nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów - również w podłożu strukturalnym. Szczegółowe wytyczne w załączniku. Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika). W ramach projektu misy zostaną wyposażone w rury (wykonane z tworzyw innych niż PVC) umożliwiające nawadnianie i nawożenie. Przewiduje się następujący zakres: 1. Ul. Okrzei: 5 nowych drzew (przed bud. Nr 7) na nowym zieleńcu 30x2,5m wygrodzonym na miejscu istniejącego chodnika, brak potrzeby podłoża strukturalnego. 2. Ul. Kłopotowskiego: 23 modernizacji dużych drzew, 13 młodych, 2 nowe. 3. Ul. Sierakowska, odc. Okrzei - Kłopotowskiego: 4 modernizacje dużych drzew, 5 młodych. 4. Ul. Sierakowska, odc. Urząd Dzielnicy – pl. Weteranów, strona wschodnia: połączenie istniejących drzew w jeden zieleniec powstały przez zwężenie chodnika Razem: 27 drzew dużych, 18 młodych, 2 nowe + zieleniec z 5 drzewami przy Okrzei + zieleńce. Wszystkie misy i tworzone zieleńce zostaną uzupełnione humusu oraz zasadzone zielenią zadarniającą (okrywową, o ile korzenie nie są zbyt płytko żeby wykonać nasadzenia) i ogrodzone wygrodzeniami ZOM. Drzewa na gwarancji (z palikami) nie podlegają projektowi. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 5 m2. Kształt mis należy dostosować do parkowania (np. skośne, równoległe).

Posadzenie 5 drzew w ul. Okrzei


Uzasadnienie dla realizacji projektu


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Sadzenie drzew o obwodzie pnia 16-18 cm : materiał roślinny+ sadzenie + drenaż + mocowanie (palikowanie) wraz z 3-letnią pielęgnacją: 1 150,00 zł/sztukę x 5 = 5 750,00 zł; Sadzenie za sztukę: 850,00 zł/sztukę x 5 = 4 250,00 zł; Pielęgnacja na rok za sztukę: 67,00 zł; Pielęgnacja za 3 lata: 200,00 zł/sztukę x 5 = 1 000,00 zł, Zdjęcie płyt chodnikowych: 30 mb x 2,5 = 75 m2; 75 m2 x 2,00=150,00 zł; Przygotowanie terenu

75 m2 x 80,00 = 6000,00 zł; Sadzenie krzewów na powierzchni 75 m2 (5 sztuk/m2) = 375 sztuk; 375 sztuk x 19 zł = 7 125 zł, Mulczowanie korą powierzchni pod krzewami 75 m2 x 6,80 = 510,00 zł; Pielęgnacja 3-letnia: 75 m2 x 15,48 = 1 161,00 zł (na rok = 387 ,00 zł); Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia: (30+30+5 = 65 mb x 15 zł = 975,00 zł); Koszt wykonania projektu organizacji ruchu = 20 000,00 zł

PIELĘGNACJA: 3-letnia drzew: 1 000,00 + 3-letnia krzewów: 1 161,00 = 2 161 zł

RAZEM: 4 250 + 150 + 6 000 +7125 + 510 + 20 000 + 975 + 2161 = 41 171 zł


Całkowity koszt projektu: 41 171,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachKoszty podlewania drzew - rocznie 10 podlewań x 5 zł x 47 drzew wyposażonych w drenaż = 2350

PIELĘGNACJA: 3-letnia drzew: 1 000,00 + 3-letnia krzewów: 1 161,00 = 2 161


Całkowity koszt eksploatacji: 2 350160,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf