Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-21 13:58:28
Powrót do projektu

Nasadzenia 5 sztuk drzew w ul. Okrzei

status:


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ulica Okrzei

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

Posadzenie 5 drzew w ul. Okrzei


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zmiana zakresu projektu do posadzenia 5 drzew w ul. Okrzei wynika z faktu, że termin realizacji projektu pozostaje w kolizji z inwestycją PSG Sp. z o.o. „Przebudowa gazociągu w ul. Kłopotowskiego, odc. ul. Targowa - ul. Jagiellońska” – termin realizacji w latach 2016 – 2017 oraz z inwestycją RWE Stoen Operator Sp. z o.o. „Modernizacja linii kablowych SN ul. Kłopotowskiego, Jagiellońska, Al. Solidarności”- termin realizacji w latach 2016 – 2017. Równocześnie w latach 2016-2017 planowana jest przebudowa ul. Kłopotowskiego na odcinku Targowa- Jagiellońska i wytyczenie drogi rowerowej wzdłuż ulicy na odcinku Targowa – Wybrzeże Szczecińskie. Dodatkowo negatywną opinia wystawiona została przez Zarządu Praskich Terenów Publicznych odnośnie możliwości realizacji projektu w ul. Sierakowskiego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Sadzenie drzew o obwodzie pnia 16-18 cm : materiał roślinny+ sadzenie + drenaż + mocowanie (palikowanie) wraz z 3-letnią pielęgnacją: 1 150,00 zł/sztukę x 5 = 5 750,00 zł; Sadzenie za sztukę: 850,00 zł/sztukę x 5 = 4 250,00 zł; Pielęgnacja na rok za sztukę: 67,00 zł; Pielęgnacja za 3 lata: 200,00 zł/sztukę x 5 = 1 000,00 zł, Zdjęcie płyt chodnikowych: 30 mb x 2,5 = 75 m2; 75 m2 x 2,00=150,00 zł; Przygotowanie terenu

75 m2 x 80,00 = 6000,00 zł; Sadzenie krzewów na powierzchni 75 m2 (5 sztuk/m2) = 375 sztuk; 375 sztuk x 19 zł = 7 125 zł, Mulczowanie korą powierzchni pod krzewami 75 m2 x 6,80 = 510,00 zł; Pielęgnacja 3-letnia: 75 m2 x 15,48 = 1 161,00 zł (na rok = 387 ,00 zł); Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia: (30+30+5 = 65 mb x 15 zł = 975,00 zł); Koszt wykonania projektu organizacji ruchu = 20 000,00 zł

PIELĘGNACJA: 3-letnia drzew: 1 000,00 + 3-letnia krzewów: 1 161,00 = 2 161 zł

RAZEM: 4 250 + 150 + 6 000 +7125 + 510 + 20 000 + 975 + 2161 = 41 171 zł


Całkowity koszt projektu: 41 171,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

PIELĘGNACJA: 3-letnia drzew: 1 000,00 + 3-letnia krzewów: 1 161,00 = 2 161 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 160,00 zł

Załączniki

  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf