Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-03-08 08:55:09
Powrót do projektu

WIATA ROWEROWA PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 43-45

status:


ZAKUP I INSTALACJA WIATY ROWEROWEJ WRAZ ZE STOJAKAMI DLA 20 ROWERÓW W OKOLICY UL. ŻWIRKI I WIGURY 43-45

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.983495116234
szerokość geograficzna: 52.199246871581

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

ŻWIRKI I WIGURY 43-45

Istotne informacje o lokalizacji

OBRĘB ULIC KOROTYŃSKIEGO - ŻWIRKI I WIGURY - PRUSZKOWSKIEJ


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

NIE WYSTĘPUJĄ OGRANICZENIA W MOŻLIWOŚCIACH KORZYSTANIA Z EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU. OBSZAR OBJĘTY PROJEKTEM JEST OGÓLNODOSTĘPNY.


Pełny opis projektu

ZAKUP I INSTALACJA WIATY ROWEROWEJ WRAZ ZE STOJAKAMI DLA 20 ROWERÓW POMIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 43 - 45


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W OKOLICY ULICY ŻWIRKI I WIGURY 43-45 BRAKUJE MIEJSC, W KTÓRYCH MIESZKAŃCY MOGLIBY POZOSTAWIĆ SWOJE ROWERY. NAJBLIŻSZE STOJAKI ZNAJDUJĄ SIĘ PRZY DYSKONCIE "BIEDRONKA" I NALEŻĄ DO VETURILO, STĄD MIESZKAŃCY NIE MOGĄ WYKORZYSTYWAĆ ICH DLA POZOSTAWIANIA PRYWATNYCH ROWERÓW


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- WIATA ROWEROWA DLA 20 ROWERÓW: 10 000 zł

- STOJAKI DLA 20 ROWERÓW: 1 100 zł


Całkowity koszt projektu: 11 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki