Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2016-06-12 21:57:35
Powrót do projektu

rewitalizacja trawnika na ul.KowieńskiejŚrodkowej i Strzeleckiej

status:


Odnowienie pasa zieleni, przekopanie, utrzymanie, ziemi, zagospodarowanie zielenią, ogrodzenie

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Kowieńska ; ul.KowelskaStrzelecka, ul. Środkawa Środkowa

Istotne informacje o lokalizacji

Pas zieleni znajduje się obok szkoły na ul.KowelskiejŚrodkowej i Strzeleckiej


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny w każdej godzinie


Pełny opis projektu

projekt ma na celu zagospodarowanie nieużywanego i zanieczyszczonego terenu zielonego. Takie działanie podniesie prestiż dzielnicy oraz zapewni podniesienie walorów wizualnych, jednocześnie utworzy miejsce do wypoczynku mieszkańcom spragnionym zieleni. Obieky zostanie ogrodzony, zasadzone zostaną kwiaty.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren od kilkudziesięciu lat nie był zagospodarowany. przez cały czas zanieczyszczony psimi odchodami oraz śmieciami pochodzenia przemysłowego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

17.500 zł - ziemia

10.000 zł - rośliny

15.000 zł - ogrodzenie


Całkowity koszt projektu: 42 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania, nawadniania roślin


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki