Autor projektu - zmiany z 2016-03-11 13:57:07
Powrót do projektu

Wypożyczalnie gier dla warszawskich bibliotek - Mokotów Rejon F

status:


Wypożyczanie gier planszowych to nowy pomysł na wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej dostępnej dla mieszkańców Warszawy. Od kilku lat gry planszowe stają się coraz powszechniejszą formą rodzinnej rozrywki i alternatywą dla spędzania czasu przy komputerze i telewizji. Wypożyczalnia możne być sposobem na poznanie nowych ciekawych, rozwijających gier.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.043152809143
szerokość geograficzna: 52.202083620467

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Rejon F

Istotne informacje o lokalizacji

Warszawa

Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasoby przygotowane w ramach wypożyczalni zostaną udostępnione na zasadach wypożyczeń ustalonych w bibliotece ( czas wypożyczenia, wymagane dokumenty). Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m. st. Warszawy ( długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych ludotece zbiorów.


Pełny opis projektu

Projekt zasobów wypożyczalni gier planszowych w warszawskich bibliotekach obejmuje wybór, zakup i udostępnienie w bibliotece 30 gier planszowych rożnego rodzaju. W obrębie projektu dostarczone zostaną gry następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy

- gry logiczne rozwijające myślenie analitycznie

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry. Projekt uwzględnia także zakup szafki na gry, a także sfinansowanie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników biblioteki (plakat, ulotki, informacja na stronie biblioteki)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Gry planszowe mają bogate walory edukacyjne, wpływają na kształtowanie się szczególnie u dzieci i młodzieży wielu kompetencji intelektualnych, a przede wszystkim atrakcyjną formą spędzania czasu pogłębiającą relacje między ludzkie. Aktualna oferta gier planszowych na rynku jest bardzo różnorodna, lecz jej dostępność jest ograniczona z racji dość wysokiej ceny zakupu. Wypożyczalnia gier umożliwia dostęp wszystkim zainteresowanym Warszawiakom do ciekawych, nowych gier.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Uwaga! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.Projekt zakłada podział środków na zakup kilku gier z każdej kategorii:

-quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną, ok. 30 zł/egz. (7 lub 8 egzemplarzy) - ok. 250 zł

- gry strategiczne ok 120 zł/egz. (2 lub 3 egzemplarze) - 360 zł

- gry kooperacyjne ok 100zł/egz. ( 2 egzemplarze) - 200 zł.

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok 50 zł/egz. ( 5 lub 6 egzemplarzy) - 300 zł

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/egz. (8-10 egzemplarzy) - 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/egz. (4 lub 5 egzemplarzy) - 300 zł.

Koszty dodatkowe:

- Szafka ok. 150 zł

- Plakat informacyjny ok. 40 zł.

- Ulotki 200 zł

- Przygotowanie opisu na stronę internetową biblioteki ok. 50 zł


Całkowity koszt projektu: 2 150,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki