Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 23:09:25
Powrót do projektu

Wypożyczalnie gier dla warszawskich bibliotek - planszowych w bibliotece – Mokotów Rejon F

status:


Wypożyczanie gier planszowych to nowy pomysł na wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej dostępnej dla mieszkańców Warszawy. Od kilku lat gry planszowe stają się coraz powszechniejszą formą rodzinnej rozrywki i alternatywą dla spędzania czasu przy komputerze i telewizji. Wypożyczalnia możne być sposobem na poznanie nowych ciekawych, rozwijających gier.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.043152809143
szerokość geograficzna: 52.202083620467

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Rejon F

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasoby przygotowane w ramach wypożyczalni zostaną udostępnione na zasadach wypożyczeń ustalonych w bibliotece ( przez bibliotekę, takiche jak np. czas wypożyczenia, wymagane dokumenty), ewentualnie kaucja, opłata dodatkowa za uszkodzenie, możliwość korzystania z gier na miejscu. Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m. st. Warszawy (długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych w ludotece zbiorów.


Pełny opis projektu

Projekt zasobów wypożyczalni gier planszowych w warszawskich bibliotekach obejmuje wybór, zakup i udostępnienie w bibliotece 30 ponad 50 gier planszowych rożnego rodzaju. W obrębie projektu dostarczone zostaną gry następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analitycznieanalityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat dodatkowych związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry.

Projekt uwzględnia także zakup szafki na gry, a także sfinansowanie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników biblioteki i mieszkańców dzielnicy (plakatplakaty, ulotki, informacja na stronie biblioteki).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Gry planszowe mają bogate walory edukacyjne, wpływają na kształtowanie kształtowane się szczególnie u dzieci i młodzieży wielu kompetencji intelektualnych, a przede wszystkim atrakcyjną formą spędzania czasu pogłębiającą relacje między ludzkie.

Aktualna oferta gier planszowych na rynku jest bardzo różnorodna, lecz jej dostępność jest ograniczona z racji dość wysokiej ceny zakupu. Wypożyczalnia gier umożliwia dostęp wszystkim zainteresowanym Warszawiakom do ciekawych, nowych gier.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychUwaga! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.

Projekt zakłada podział środków na zakup kilku gier z każdej kategorii:

- quizzy quizy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną, ok. 30 zł/egzzł/ egz. (7 lub 8 10 egzemplarzy) - ok. 250 300

- gry strategiczne ok 120 . 140 zł/egz. (2 lub 3 egzemplarze) - 360 między 5 lub 6 egzemplarzy) – ok. 840

- gry kooperacyjne ok 100zł/egz. ( 2 egzemplarze) - 200 zł.100 zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500 zł

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok 50 zł/egz. 60 zł/ egz. ( 5 lub 6 między 10 do 12 egzemplarzy) - 300 – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/egzzł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) - – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/egzzł/ egz. (4 lub 5 egzemplarzy) - 300 zł. Koszty dodatkowe: - Szafka ok. 150 zł - Plakat informacyjny ok. 40 zł. - Ulotki 200 zł - Przygotowanie opisu na stronę internetową biblioteki ok. 50 10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200


Całkowity koszt projektu: 2 1503 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki