Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-03-04 13:27:09
Powrót do projektu

Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiedzy budynkami Racławicka 152 i 154

status:


Modernizacja boiska w celu zwiększenia jego funkcjonalności oraz atrakcyjności dla dzieci zakłada pomalowanie nawierzchni betonowej na różne kolory, dostawienie dwóch mini bramek (szerokość 1,6 m) oraz dwóch piłochwytów za bramkami (wysokość 2-3m).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.971669256687
szerokość geograficzna: 52.199159412228

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Podwórko pomiędzy budynkami Racławicka 152 i Racławicka 154

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

... jak to na ogólnodostępnym boisku i placu zabaw


Pełny opis projektu

Projekt zakłada:

1. Pomalowanie betonowej powierzchni na różne kolory (podział graficzny zgodnie z ułożeniem szczelin dylatacyjnych).

2. Dostawienie dwóch mini bramek o maksymalnej szerokości 1,5 m. Sposób montażu bramek nie przewiduje ingerencji w płytę boiska.

3. Montaż dwóch piłochwytów z siatką materiałową o wysokości do 3m)

(mapka w załączniku)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W ramach prac "Modernizacja wewnątrz osiedlowego położonego pomiędzy budynkami Racławicka 152 i 154" obok wykonanego zgodnie z założeniami i uzgodnieniami z mieszkańcami boiska do koszykówki i siatkówki boisko betonowe, które co do wykonanie=a od strony technicznej jak i koncepcyjnej rozczarowało mieszkańców. Z obserwacji wynika, że wśród najmłodszych dzieci dużą popularnością cieszy się gra w piłkę nożną, zatem należy stworzyć im taką możliwość poprzez przystosowanie (niewielkim nakładem kosztów) istniejącego boiska betonowego. Obecnie tworzone przez dzieci "bramki " na boisku do koszykówki (jeden słupek "bramki" stanowi słup do kosza, drugi to poukładane kamienie/trylinki) stanowią zagrożenie dla ich (dzieci) zdrowia i życia.

Pomalowanie betonowego boiska na różne kolory (obecnie boisko jest żółte w nieprzyjemnie kojarzącym się odcieniu) uatrakcyjni je wizualnie i ukryje niedoróbki wykonawcze. Ustawienie dwóch kompletów bramek wraz z piłkochwytami zwiększy znacznie funkcjonalność boiska. Skoro najmłodsi chcą grać w piłkę to trzeba dać im tego możliwość.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.Malowanie boiska 18,5 m x 11,04 m: = 10 000 zł

Barmka wraz z montażem (szt. 2): = 3 000 zł

Piłkochwyt (10m szerokości, 3m wysokości, 4 słupki) wraz z montażem (szt2) = 5 000 zł


Całkowity koszt projektu: 18 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki