Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-11 16:51:14
Powrót do projektu

Wypożyczalnie gier dla warszawskich bibliotek - planszowych w bibliotece – Mokotów Rejon C

status:


Wypożyczanie gier planszowych to nowy pomysł na wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej dostępnej dla mieszkańców Warszawy. Od kilku lat gry planszowe stają się coraz powszechniejszą formą rodzinnej rozrywki i alternatywą dla spędzania czasu przy komputerze i telewizji. Wypożyczalnia możne być sposobem na poznanie nowych ciekawych, rozwijających gier.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.003370285034
szerokość geograficzna: 52.188878113158

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Rejon C

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasoby przygotowane w ramach wypożyczalni zostaną udostępnione na zasadach wypożyczeń ustalonych przez bibliotekę, takiche jak np. czas wypożyczenia, wymagane dokumenty, ewentualnie kaucja, opłata dodatkowa za uszkodzenie, możliwość korzystania z gier na miejscu. Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m. st. Warszawy (długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych w ludotece zbiorów.


Pełny opis projektu

Projekt zasobów wypożyczalni gier planszowych w warszawskich bibliotekach obejmuje wybór, zakup i udostępnienie w bibliotece ponad 50 gier planszowych następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat dodatkowych związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry.

Projekt uwzględnia także sfinansowanie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników biblioteki i mieszkańców dzielnicy (plakaty, ulotki).
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Gry planszowe mają bogate walory edukacyjne, wpływają na kształtowanie się szczególnie u dzieci i młodzieży wielu kompetencji intelektualnych, a przede wszystkim atrakcyjną formą spędzania czasu pogłębiającą relacje między ludzkie. Aktualna oferta gier planszowych na rynku jest bardzo różnorodna, lecz jej dostępność jest ograniczona z racji dość wysokiej ceny zakupu. Wypożyczalnia gier umożliwia dostęp wszystkim zainteresowanym Warszawiakom do ciekawych, nowych gier.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt zakłada podział środków na zakup kilku gier z każdej kategorii:

- quizy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną, ok. 30 zł/ egz. (do 10 egzemplarzy ) – ok. 300 zł

- gry strategiczne ok. 140 zł/egz. (między 5 lub do 6 egzemplarzy ) – ok. 840 zł

- gry kooperacyjne ok. 100 zł/ egz (do 5 egzemplarzy)– ok, 500 zł

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 60 zł/ egz. (między 10 do 12 egzemplarzy ) – ok.720 zł

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- do 10 egzemplarzy ) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (do 10 egzemplarz ) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł
Całkowity koszt projektu: 3 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki