Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-02-25 10:57:04
Powrót do projektu

Kino plenerowe w parku szczęśliwickim

status:


kino plenerowe w parku szczęśliwickim.cykl zakłada 4 projekcje filmowe

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.958204567432
szerokość geograficzna: 52.205590180719

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Park Szczęśliwicki

Istotne informacje o lokalizacji

Park Szczęśliwicki


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • rodziny z dziećmi
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kino Plenerowe na szczęśliwicach odbywa się na powietrzu, jest imprezą otwartą, wstęp wolny


Pełny opis projektu

Projekt zakłada cykl czterech projekcji filmowych na dużym ekranie w parku Szczęśliwickim (Polana przy stoku) dla wszystkich mieszkńców, udostępnione będą leżaki , wstęp wolny.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stworzenie Każdemu Mieszkańcowi Obejrzenia Filmu, Miejsca Do Wypoczynku, Integracji i relaksu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Duży Ekran(8x6m) 3000 Sprzątanie terenu 2000

Nagłośnienie plenerowe 2500

Licencja Zaiks, Sep 1400

Ochrona 500

Druki Informacyjne 500

Ubezpieczenie 400

Udostępnienie leżaków 2200


Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki