Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2016-01-20 09:15:56
Powrót do projektu

Tężnia solankowa

status:


pierwsza Tężnia solankowa w warszawie, zlokalizowana na placu Hallera, będzie służyć mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i relaksu, a także wpływać pozytywnie na samopoczucie i zdrowie. Projerkt zakłada budowę konstrukcji z drewna i gałęzi tarniny, na które będzie spływać solanka, a rozbijać się o poszczególne gałązki wytworzy przyjazny mikroklimat.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Plac Gen. J. Hallera

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tężnia będzie obiektem publicznym, dostępnym dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Tężnia, to budowa z drewna i gałęzi tarniny, na które spływa solanka rozbijając się o poszczególne gałązki. ten prosty proces wytwarza mikroklimat, który pomaga m.in. w profilaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, nadciśnieniu, alergii i w przypadku ogólnego wyczerpania.przebywanie w podobnym miejscu ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie, w wielu przypadkach jest wręcz wskazane. w sąsiedztwie projektu znajduje się ujęcie wody oliogoceńskiej, plenerowa siłownia i ośrodek zdrowia, w którym pracow2nicy mogliby prowadzić spotkania dla mieszkańców w ramach edukacji prozdrowotnej z wykorzystaniem solanki.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mikroklimat tworzony przez tężnie jest jednym z najprostrzych sposobów prowadzenia profilaktyki zdrowotnej. Doświadczenia innych miast m.in. Legionowa i Przyc dowiodły, że podobne, nieduże konstrukcje mają świetny wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt budowy tężni solankowej został opracowany na podstawie podobnych konstrukcji zrealizowanych m.in. w Pyrzycach (woj. .zachodniopomorskie) oraz w Legionowie (woj. mazowieckie). Zawiera się w nim budowa konstrukcji z drewna oraz wyposażenie m.in. gałęzie tarniny oraz solanka.


Całkowity koszt projektu: 200 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania ograniczają się m.in. do opieki konserwatorskiej oraz pracy pompy wodnej, która transportuje solankę. kosztem dodatkowym jest również sama solanka.


Całkowity koszt eksploatacji: 30 000,00 zł

Załączniki