Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-05-16 15:00:37
Powrót do projektu

Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej

status:


Projekt dotyczy wybudowania ławki odgrywającej bajki w Parku im. Janiny Porazińskiej (na wzór ławek ustawionych w al. Radiowej Trójki).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.030621528625
szerokość geograficzna: 52.22762066793

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Przy głównej alejce Parku im. Janiny Porazińskiej

Istotne informacje o lokalizacji

brak


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie w Parku im. Janiny Porazińskiej jednej ławki wzorowanej na ławkach "chopinowskich" czy ławce w Parku im. Janiny PorazińskiejAl. Radiowe Trójki. Ławka posiadałyby wbudowany mechanizm odgrywający 4 do 5 bajek 3 bajki i byłaby częścią powstającego literackiego parku dla dzieci. Równocześnie ławka informowałaby Po naciśnięciu przycisku ławka odtwarzałaby bajki autorstwa Janiny Porazińskiej pod tytułem "Tajemnicze butki", "Dwie Dorotki" i kołysanka: Bajka "Iskierki", a także można by usłyszeć informację o życiorysie pisarki wraz z wyjaśnieniem związku Janiny Porazińskiej z Powiślem, zaś po naciśnięciu przycisku na płycie włączałyby się wybrane bajki różnych autorów, które budowałyby wizerunek literackiego parku dla dzieci. Ławeczka, dzięki udźwiękowieniu stanie się bardzo atrakcyjna dle dla dzieci. Wystarczyłoby nacisnąc nacisnąć guzik, żeby ławka, niczym pozytywka, zagrałą zagrała wybraną bajkę. Czytanie planujemy powierzyć znanemu lektorowi".


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W grudniu 2010 roku Rada m.st. Warszawy na prośbę Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oddział Powiśle nadała uchwałą nr V/91/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. imię Janiny Porazińskiej parkowi w obrębie ul. Kruczkowskiego, Solec, Ludnej i al. 3 Maja. Pisarka ta sworzyła stworzyła niezapomniane do dziś utwory litaratury dziciecejliteratury dziecięcej, a załozone założone przez nią czasopismo dla dzieci "Płomyczek" wciąż istnieje. Dzięki zaangazowaniu zaangażowaniu członków TPW oddział Powiśle rozpoczął sie proces budowania parku literackiego dla dzieci. Nazwanie im. Janiny POrazińskiej Porazińskiej parku na Powiślu jest ważne również ze względów historycznych, gdyz gdyż pisarka mieszkała do 1944 r. na ul. Solec 103. Jednak nie aspekt hoistoryczny historyczny jest tu najważniejszy, ale ułatwienie kontaktu dzieci ze wspaniałą literaturą dziecięcą, w tym z literatura literaturą Pani Porazińskiej, jak rónież również audio-wizualizacxja wizualizacja jej utworów ułątwiająca ułatwiająca spotkanie z wyobrazonym wyobrażonym światem bajek. Pomysł w naturalny sposób


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Treść w modyfikacji...

budowa ławki – 30 000,00 zł;

- czytanie lektora – 5 000,00 zł;

- nagranie w studiu nagraniowym – 900,00 zł;

- pozwolenie od Stowarzyszenia Autorów ZAIKS na publiczne wykorzystanie utworów 140,00 zł za miesiąc – 1 680,00 zł rocznie;

- koszty graficznego oznakowania zadań wykonanych w ramach budżetu partycypacyjnego 2000,00 zł

- wykonanie badań archeologicznych, które mogą wystąpić ze względu na nawarstwienia kulturowe terenu parku będące pod ochroną konserwatorską – 3000,00 zł.Całkowity koszt projektu 42 580 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 42 580,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Treść w modyfikacji...


Całkowity koszt eksploatacji: 6 680,00 zł

Załączniki