Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-06-09 15:09:12
Powrót do projektu

PLAC GIER DAWNYCH - miejsce łączące pokolenia.

status:


Miejsce łączące pokolenia. Plac na którym dzieci i młodzież będzie mogła poznać zabawy ich rodziców i dziadków, a starsi będą mogli wrócić do czasów dzieciństwa. W którym będą się również odbywały akcje promujące różnorodne formy aktywności fizycznej w oparciu o dawne gry i zabawy popularne już w czasach przedwojennych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.997110009193
szerokość geograficzna: 52.253103630738

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Plac wśród bloków pomiędzy ulicami Lewartowskiego/Stawki/Andersa

Istotne informacje o lokalizacji

Plac z resztkami asfaltu. Od 1999r, odkąd mieszkam na Muranowie nic się tu nie dzieje. W międzyczasie rozebrano zniszczoną siatkę oraz zdemontowano kosze.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren Placu Gier Dawnych będzie ogrodzony i otwarty od godzin rannych aż do zmroku. Sprzęt potrzebny do gier i zabaw będzie można wypożyczyć lub przynieść samemu. Wypożyczalnia będzie się mieścić w np. Państwo-Miasto lub w Kibice Razem przy ulicy Andersa lub w chyba nieużywanym punkcie TKKF przy ulicy Lewartowskiego.

Plac przeznaczony będzie dla wszystkich mieszkańców Śródmieścia a nawet Warszawy.

Przy każdym stanowisku znajdować się będą tablice (na wzór siłowni na świeżym powietrzu) z opisem danej gry lub zabawy uczące jak się bawić.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada stworzenie miejsca łączącego pokolenia. Miejsca, w którym dziadek z wnuczkiem będą mogli zagrać w bule czy zośkę, mama z córką poskakać na skakance, a starsi mieszkańcy rozegrać turniej szachowy lub tenisa stołowego.

Wewnątrz odrodzonego terenu, znajdującego się na placu pomiędzy blokami u zbiegu ulic Lewartowskiego, Stawki i Andersa, znajdować się będą następujące stacje:

1. Urządzenia i elementy zabawowe, które pozostały po zweryfikowaniu projektu z pomysłodawczynią:

1. „Chłopek”- naklejanka –

2. Tor kapslowy – naklejanka

3. Trzepak

4. „Kwadraty” „gra w palce”

5. „Bule trawiaste” miejsce do gry.

6. Stół do tenisa stołowego – kamienny

7. Stoły z siedziskami do szachów – kamienne – dla starszych mieszkańców dzielnicy

8. Mur z cegły – do odbijania piłki-

9. Wyznaczone miejsca do skakania na skakance, gry w gumę, przeskakiwania przez sznur, do gry w zośkę- te elementy użytkownik placu będzie przynosił we własnym zakresie .

Przy każdym stanowisku tablice opisujące daną grę lub zabawę-

Dodatkowo w plac zabaw winna być wkomponowana zieleń oraz zamontowane ławki i kosze
Uzasadnienie dla realizacji projektu

- Doskonała alternatywa dla komputerów, smartfonów i telewizorów

- Poznanie historii gier i zabaw w Polsce

- Łączenie pokoleń

- Jednoczenie środowiska sąsiedzkiego

- Uatrakcyjnienie ogólnodostępnej oferty w zagrożonym społecznie obszarze (alkohol, narkotyki)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Dokumentacja projektowa – ok. 15.000zł. ( brutto)

Zerwanie nawierzchni asfaltowej oraz likwidacja starej podmurówki i utwardzić nawierzchnię – 1300m2 – 150.000zł. (brutto)

Urządzenia i elementy zabawowe, które pozostały po zweryfikowaniu projektu z pomysłodawczynią:

1. „Chłopek”- naklejanka – 2500zł.( brutto)

2. Tor kapslowy – naklejanka – 2500zł. ( brutto)

3. Trzepak – 3000zł. ( brutto)

4. „Kwadraty” „gra w palce”

5. „Bule trawiaste” miejsce do gry.

6. Stół do tenisa stołowego – kamienny – 5000zł. ( brutto)

7. Stoły z siedziskami do szachów – kamienne – dla starszych mieszkańców dzielnicy- 2*5000zł. =10.000zł. (brutto)

8. Mur z cegły – do odbijania piłki- 6000zł. (brutto)

9. Wyznaczone miejsca do skakania na skakance, gry w gumę, przeskakiwania przez sznur, do gry w zośkę- te elementy użytkownik placu będzie przynosił we własnym zakresie .

10. Przy każdym stanowisku tablice opisujące daną grę lub zabawę- 6*6000zł.=36000zł. (brutto)

Dodatkowo w plac zabaw winna być wkomponowana zieleń oraz zamontowane ławki ( ok. 6szt.) oraz 4 szt. koszy na śmieci.- 6*1500zł.=9000zł. (brutto); 4*500zł.=2.000zł. (brutto)

11. Zieleń : szacunkowy koszt zagospodarowania placu zabaw zielenią wynosi: 70000zł (brutt0)

12. RAZEM : 311000zł. ( brutto)


Całkowity koszt projektu: 311 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Ewentualny koszt utrzymania pracownika wypożyczalni


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki