Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-03-15 15:30:51
Powrót do projektu

Wypożyczanie gier dla warszawskich bibliotek - Obszar 1: Wars (Centrum, Łazienki Królewskie)

Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece – Śródmieście Obszar Wars

status:


Wypożyczanie gier planszowych to nowy pomysł na wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej dostępnej dla mieszkańców Warszawy. Od kilku lat gry planszowe stają się coraz powszechniejszą formą rodzinnej rozrywki i alternatywą dla spędzania czasu przy komputerze i telewizji. Wypożyczalnia może być sposobem na poznanie nowych ciekawych, rozwijających gier.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.010966300964
szerokość geograficzna: 52.228956016906

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Centrum, Łazienki Królewskie

Istotne informacje o lokalizacji

Obszar 1: Wars (Centrum, Łazienki Królewskie)


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasoby przygotowane w ramach wypożyczalni zostaną udostępnione na zasadach wypożyczeń ustalonych

w bibliotece (

, ewentualnie kaucja, opłata dodatkowa za uszkodzenie, możliwość korzystania z gier na miejscu. Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m. st. Warszawy (długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych w

bibliotece

, ewentualnie kaucja, opłata dodatkowa za uszkodzenie, możliwość korzystania z gier na miejscu. Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m. st. Warszawy (długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych w

, ewentualnie kaucja, opłata dodatkowa za uszkodzenie, możliwość korzystania z gier na miejscu. Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m. st. Warszawy (długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych w ludotece zbiorów.przez bibliotekę, takiche jak np. czas wypożyczenia, wymagane dokumenty

)

, ewentualnie kaucja, opłata dodatkowa za uszkodzenie, możliwość korzystania z gier na miejscu. Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m. st. Warszawy (długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych w ludotece zbiorów.przez bibliotekę, takiche jak np. czas wypożyczenia, wymagane dokumenty

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasoby przygotowane w ramach wypożyczalni zostaną udostępnione na zasadach wypożyczeń ustalonych

Zasoby przygotowane w ramach wypożyczalni zostaną udostępnione na zasadach wypożyczeń ustalonych przez bibliotekę, takiche jak np. czas wypożyczenia, wymagane dokumenty, ewentualnie kaucja, opłata dodatkowa za uszkodzenie, możliwość korzystania z gier na miejscu. Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m. st. Warszawy (długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych w ludotece zbiorów.
Pełny opis projektu

Projekt zasobów wypożyczalni gier planszowych w warszawskich bibliotekach obejmuje wybór, zakup i udostępnienie w bibliotece

30

następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat dodatkowych związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry.

Projekt uwzględnia także

zakup szafki na gry, a także

plakaty, ulotki

, informacja na stronie biblioteki

plakaty, ulotki

plakaty, ulotki).

sfinansowanie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników biblioteki i mieszkańców dzielnicy (

plakat

plakaty, ulotki).

sfinansowanie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników biblioteki i mieszkańców dzielnicy (

następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat dodatkowych związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry.

Projekt uwzględnia także

następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat dodatkowych związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry.

Projekt uwzględnia także sfinansowanie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników biblioteki i mieszkańców dzielnicy (plakaty, ulotki).

ponad 50 gier planszowych

różnego rodzaju. W obrębie projektu dostarczone zostaną gry

następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat dodatkowych związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry.

Projekt uwzględnia także sfinansowanie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników biblioteki i mieszkańców dzielnicy (plakaty, ulotki).

ponad 50 gier planszowych

Pełny opis projektu

Projekt zasobów wypożyczalni gier planszowych w warszawskich bibliotekach obejmuje wybór, zakup i udostępnienie w bibliotece

Projekt zasobów wypożyczalni gier planszowych w warszawskich bibliotekach obejmuje wybór, zakup i udostępnienie w bibliotece ponad 50 gier planszowych następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat dodatkowych związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry.

Projekt uwzględnia także sfinansowanie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników biblioteki i mieszkańców dzielnicy (plakaty, ulotki).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Gry planszowe mają bogate walory edukacyjne, wpływają na kształtowanie się szczególnie u dzieci i młodzieży wielu kompetencji intelektualnych, a przede wszystkim są atrakcyjną formą spędzania czasu pogłębiającą relacje między ludzkie.Aktualna oferta gier planszowych na rynku jest bardzo różnorodna, lecz jej dostępność jest ograniczona z racji dość wysokiej ceny zakupu. Wypożyczalnia gier umożliwia dostęp wszystkim zainteresowanym Warszawiakom do ciekawych, nowych gier.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt zakłada podział środków na zakup kilku gier z każdej kategorii:

- quizy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną, ok. 30

zł/egz

10 egzemplarzy)

-

300

- gry strategiczne ok.

120

między 5 lub 6 egzemplarzy) – ok.

360

zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok.

50 zł/egz

między 10 do 12 egzemplarzy)

- 300

zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy)

-

zł/ egz. (

4-5 egzemplarzy) - 300 zł. Koszty dodatkowe: - Szafka ok. 150 zł - Plakat informacyjny ok. 40 zł - Ulotki ok. 200 zł - Przygotowanie opisu na stronę internetową biblioteki ok. 50 zł

zł/ egz. (

zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

– ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60

zł/egz

zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

– ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60

zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy)

zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

– ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30

zł/egz

zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

– ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30

między 10 do 12 egzemplarzy)

między 10 do 12 egzemplarzy) – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

60 zł/ egz. (

5-6

między 10 do 12 egzemplarzy) – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

60 zł/ egz. (

zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok.

zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 60 zł/ egz. (między 10 do 12 egzemplarzy) – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

840

- gry kooperacyjne ok. 100

zł/egz. (2 egzemplarze) - 200

zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 60 zł/ egz. (między 10 do 12 egzemplarzy) – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

840

- gry kooperacyjne ok. 100

między 5 lub 6 egzemplarzy) – ok.

między 5 lub 6 egzemplarzy) – ok. 840

- gry kooperacyjne ok. 100 zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 60 zł/ egz. (między 10 do 12 egzemplarzy) – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

140 zł/egz. (

2-3 egzemplarze) -

między 5 lub 6 egzemplarzy) – ok. 840

- gry kooperacyjne ok. 100 zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 60 zł/ egz. (między 10 do 12 egzemplarzy) – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

140 zł/egz. (

300

- gry strategiczne ok.

300

- gry strategiczne ok. 140 zł/egz. (między 5 lub 6 egzemplarzy) – ok. 840

- gry kooperacyjne ok. 100 zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 60 zł/ egz. (między 10 do 12 egzemplarzy) – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

ok.

250

300

- gry strategiczne ok. 140 zł/egz. (między 5 lub 6 egzemplarzy) – ok. 840

- gry kooperacyjne ok. 100 zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 60 zł/ egz. (między 10 do 12 egzemplarzy) – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

ok.

10 egzemplarzy)

10 egzemplarzy) ok. 300

- gry strategiczne ok. 140 zł/egz. (między 5 lub 6 egzemplarzy) – ok. 840

- gry kooperacyjne ok. 100 zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 60 zł/ egz. (między 10 do 12 egzemplarzy) – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

zł/ egz. (

7-8

10 egzemplarzy) ok. 300

- gry strategiczne ok. 140 zł/egz. (między 5 lub 6 egzemplarzy) – ok. 840

- gry kooperacyjne ok. 100 zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 60 zł/ egz. (między 10 do 12 egzemplarzy) – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł

zł/ egz. (

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt zakłada podział środków na zakup kilku gier z każdej kategorii:

- quizy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną, ok. 30

Projekt zakłada podział środków na zakup kilku gier z każdej kategorii:

- quizy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną, ok. 30 zł/ egz. (10 egzemplarzy) ok. 300

- gry strategiczne ok. 140 zł/egz. (między 5 lub 6 egzemplarzy) – ok. 840

- gry kooperacyjne ok. 100 zł/ egz (5 egzemplarzy) – ok, 500

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 60 zł/ egz. (między 10 do 12 egzemplarzy) – ok.720

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/ egz. (8- 10 egzemplarzy) – ok. 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/ egz. (10 egzemplarz) – 600 zł

Projekt zakłada zakup nowych egzemplarzy gier, które miały swoją premierę po 1990 roku.

Źródłem informacji o dacie premiery gry jest międzynarodowa baza Board Game Geek dostępna pod linkiem: www.boardgamegeek.com

Koszty dodatkowe:

-Plakaty informacyjne do wywieszenia na terenie biblioteki i wybranych punktach na terenie dzielnicy, ok.140 zł

- Ulotki 200 zł


Całkowity koszt projektu: 3 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki