Koordynator w Zarządzie Mienia - zmiany z 2016-06-03 10:34:59
Powrót do projektu

Przystań Czerniaków

status:


Chciałbym wykorzystać istniejący stary betonowy slip na brzegu Wisły przy nasadzie Cypla Czerniakowskiego do instalacji tam pływającej, sezonowej przystani wodniackiej. Przystań ta mogłaby służyć zarówno wodniakom, jak i rowerzystom pragnącym przeprawić się na drugą stronę terenu MPWiK. Mogłaby być też bazą dla komunikacji pasażerskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.048463582993
szerokość geograficzna: 52.22393774055

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Zaruskiego (lub w pobliżu)

Istotne informacje o lokalizacji

Brzeg Wisły


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przystań dostępna w sezonie od początku kwietnia do końca listopada.

Po za tym okresem przechowywana na zimowisku.


Pełny opis projektu

Przy wykorzystaniu istniejącego slipu, po jego częściowej przebudowie można będzie usytuować tam 3 do 4 pomostów pływających, połączonych w kształcie litery "T" z długą kreską poziomą. Pomosty te będą zabezpieczone przed wysoką wodą przy pomocy dalb, podobnych do zastosowanych w Porcie Czerniakowskim. Z takiej przystani będą mogli wygodnie korzystać zarówno wioślarze, kajakarze, motorowodniacy, żeglarze, posiadacze łodzi drewnianych, jak i statki i stateczki pasażerskie oraz promy pasażersko - rowerowe. Po powstaniu na Cyplu Czerniakowskim "Przystani Warszawa" pomosty te mogłyby być administrowane przez nią. Po zainstalowaniu na tych pomostach baterii fotowoltaicznych (w formie daszków) przychody uzyskane z produkcji energii elektrycznej mogłyby znacznie obniżyć koszt eksploatacji takiej przystani. Przy tej ewentualności istnieje możliwość nawiązania współpracy z KERZO PAN w Jabłonnej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Lokalizacja przystani w tym miejscu da wiele możliwości jej wykorzystania - mogłaby się ona stać wielofunkcyjnym punktem łączącym brzeg Wisły z nurtem Wisły i zdecydowanie przyczynić się do jeszcze większego odwrócenia się Miasta twarzą do Rzeki.

To szansa połączenia promem ścieżek rowerowych nad Wisłą, przedzielonych terenami wodociągów miejskich.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

300 000


Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Średniomiesięczne koszty utrzymania szacuję na 2000 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 24 000,00 zł

Załączniki