Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-05-09 16:06:47
Powrót do projektu

Kuźnia Inspiracji

status:


Projekt ma na celu:

1. zapobieganie społecznej izolacji osób, ignorowany przez rynek pracy;

2. uniemożliwienie zaspokojenia potrzeb społecznych, emocjonalnych, edukacyjnych, kulturalnych i finansowych mieszkańców,;

3. udzielenie wszechstronnej pomocy społeczne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w tym materialnej,;

4. wspieranie działań na rzecz tolerancji, empatii i wzajemnego zrozumienia,;

5. organizacji samopomocy mieszkańców.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Istotne informacje o lokalizacji

Przede wszystkim Ursynów Północny, Centralny oraz Południowy


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Działania podjęte w ramach projektu:

1. adresowane będą do ogółu mieszkańców dzielnicy;

2. umożliwienia zainteresowanym właczenie włączenie się do życia społecznego, poczucie bycia potrzebnym i przydatnym,;

3. sprzyjać będą integracji międzypokoleniowej, tworzeniu obszarów współdziałania mieszkańców w różnym wieku o zróżnicowanym statusie społecznym,;

4. przyczynią się do uzyskania nowych umiejętności,;

5. służyć będą udzieleniu pomocy osobom jej potrzebującym,;

6. prezentacji dorobku działaności artystycznej, rękodzieła i rzemiosła artystycznego mieszkańców.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje:

1. Uruchomienie klubokawiarni, która umożliwi:

- ekspozycję malarstwa, fotografii, sztuki uzytkowej, rzemiosła artystycznego;

- organizowanie wernisaży, sprzedazy oraz aukcji wyrobów artystycznych;

- projekcji filmów amatorskich oraz slajdów;

- prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań i dyskusji;

- prowadzenie ogólnodostępnego i bezpłatnego poradnictwa;

- kontakt potencjalnych usługodawców z usługobiorcami

- świadczenie usług gastronomicznych w formie kawiarenki.

2. uruchomienie i prowadzenie strony internetowej, która umożliwi:

- popularyzacje programu i działania klubokawiarni

- wymianę informacji;

- prezentowanie zakresu usług świadczonych przez lokalne podmioty (osoby prawne i fizyczne) na rzecz mieszkańców Ursynowa

- stworzenie forum wymiany poglądów, prezentacji pomysłów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu umożliwi:

1. aktywne wspieranie pożądanych procesów społecznych m. in.:

a. międzypokoleniowej integracji mieszkańców;

b. budowanie wspólnot lokalnych;

c. tworzenie więzi sąsiedzkich;

d. budowanie "małych ojczyzn" - patriotyzm lokalny,

e. samopomocy mieszkańców.

2. Poprawienie standardu życia mieszkańców dzielnicy poprzez:

a. zmniejszenie poczucia osamotnienia i nieprzydatności;

b. tworzenie obszarów aktywności jednostki na rzecz lokalnej społeczności;

c. wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów, przede wszystkim organizacyjnych m. in. opieki nad dzieckiem itp.

d. wykorzystanie potencjału wiedzy, umiejętności i doświadczenia mieszkańców w różnym wieku, przede wszystkim seniorów i młodzieży;.

3. Stworzenie miejsca sprzyjającego:

a. integracji różnorodnych lokalnych inicjatyw społecznych;,

b. platformy współdziałania podmiotów zainteresowanych pogłębianiem więzi społecznych;,

c. prezentacji dokonań artystycznych wyrobów rękodzieła i rzemiosła mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys w załączniku nr 1.


Całkowity koszt projektu: 849 850,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

566 400 - koszty funkcjonowania

24 000 - koszty funkcjonowania utrzymania strony internetowej590 400 - koszty roczne ogółem

121 200 - zakładane przychody469 200 - rzeczywiste zakładane koszty


Całkowity koszt eksploatacji: 469 200,00 zł

Załączniki

  • kosztorys kuźnia inspiracji.pdf