Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-05-13 10:16:12
Powrót do projektu

TORNADO zagrożeń – świadomy rodzic

status: Proponowany program oferuje spotkania w formie wykładów oraz w formie warsztatowo-wykładowej


Program oferuje wykłady oraz warsztaty, całość uzupełniona jest konsultacjami indywidualnymi.

Tematy dedykowane rodzicom: „Nadążyć za dzieckiem – uzależnienia i zagrożenia w pigułce” – skierowane do rodziców; „Multimedia – zawsze czy nigdy?” – czyli jak kształtować kontakt dziecka z multimediami – skierowane do rodziców ; „Netoholizm a moje dziecko” skierowane do rodziców dzieci ; „Rozmawiać i zdążyć – komunikacyjne rodzicielskie zamieszanie” – czyli warsztat kompetencji wychowawczych. (opis w załączniku)
Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Dzielnica Warszawa-Wesoła

Istotne informacje o lokalizacji

Placówki szkolne / inne sale


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Planowane zadanie skierowane jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, zarówno borykających się z objawami uzależnień u swoich dzieci, jak i tych, których dzieci nie przejawiają jeszcze symptomy mogące pozwolić na diagnozę uzależnienia, jednak pojawiają się niepokojące zachowania.Program skierowany jest do rodziców, którzy poprzez podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji rodzicielskich chcą zapobiec rozwinięciu się u swoich dzieci uzależnień lub dowiedzieć się, jak budować bezpieczną relacje z dzieckiem będącym w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, a także jak wychwytywać sygnały świadczące o tym, że dziecko ma problem.
Pełny opis projektu

Cele te realizowane będą poprzez następujące działania:

1. Przeprowadzenie 3-godzinnego wykładu edukacyjnego: „Nadążyć za dzieckiem – uzależnienia i zagrożenia w pigułce” – skierowane do rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

2. Przeprowadzenie 3 godzinnego wykładu edukacyjnego: „Multimedia – zawsze czy nigdy?” – czyli jak kształtować kontakt dziecka z multimediami – skierowane do rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej i dzieci w wieku gimnazjum.

3. Przeprowadzenie 4 godzinnego spotkanie warsztatowo-wykładowego: „Netoholizm a moje dziecko” skierowane do rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

4. Przeprowadzenie 4 godzinnego spotkanie warsztatowo wykładowe „Rozmawiać i zdążyć – komunikacyjne rodzicielskie zamieszanie” – czyli warsztat kompetencji wychowawczych. Spotkanie warsztatowo-wykładowe składać się będzie z 2 godzin wykładu i 2 godzin warsztatu.

Spotkania pozwolą skonfrontować posiadaną wiedzę rodziców i opiekunów z fachową wiedzą i doświadczeniem profesjonalnie przygotowanych terapeutów. Na spotkana warsztatowo-wykładowe złożą się: wykłady teoretyczne oraz warsztaty prowadzone w aktywnej formy tj. ćwiczenia indywidualne i grupowe.

5. Stworzenie materiałów edukacyjnych dla rodziców, których celem będzie podsumowanie oraz uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas wykładów i spotkań warsztatowych. W proponowanym zadaniu powstanie 4 odrębne komplet materiałów edukacyjnych dostosowanych do tematyki konkretnego spotkania

6. Przeprowadzenie 20 konsultacji indywidualnych dla rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum. Konsultacje indywidualne będą przeznaczone dla rodziców biorących udział w wykładach i spotkaniach warsztatowo-wykładowych oraz do ich dzieci. Będą obejmowały tematykę projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Program został sformułowane w oparciu o diagnozę sytuacji związanej z ryzykownymi zachowaniami dzieci i młodzieży w związku z nadmiernym korzystaniem w komputera na podstawie obserwacji własnych realizatorów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą w szkołach na terenie całej Polski. (opis w załączniku)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.1) Koszty osobowe - 11.000 zł

2) Koszty materiałów – 1.700 zł

3) Wynajem Sali – 2.600 zł

4) Promocja i reklama – 1.600 zł

5) Koszty administracyjne - 2.000 zł


Całkowity koszt projektu: 18 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • tornado zagrożeń dokładny opis.pdf