Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-11 23:57:08
Powrót do projektu

UŚMIECH DLA WSZYSTKICH ... integracja z osobami niepełnosprawnymi

status:


Projekt przewiduje zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Klubu Olimpiad Specjalnych "HERKULES". Sprzęt ma służyć wszystkim zawodnikom oraz sympatykom Klubu. Działalność Klubu to również współorganizacja pikników integracyjnych na terenie szkoły oraz uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.040218472481
szerokość geograficzna: 52.2094738353

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Podchorążych 49/61

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt przewiduje dofinansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych intelektualnych w postaci sprzętu sportowego oraz opłaty trenerów prowadzących zajęcia. Zakupiony sprzęt służył będzie nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale również innym chętnym, którzy równolegle, pod okiem trenerów mogliby uczestniczyć w zajęciach sportowych. Dla wszystkich zorganizowany zostanie festyn integracyjny w ramach, którego odbędą się konkursy rodzinne i zawody sportowe z nagrodami.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest pomoc dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, które są członkami Międzyszkolnego Klubu Olimpiad Specjalnych "Herkules" działającym przy Gimnazjum nr 7. Inicjatywa Klubu jest skierowana do wszystkich niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności do dzieci ze szkół integracyjnych. Olimpiady specjalne to również krzewienie idei wolontariatu i integracji. Stworzenie dogodnych warunków do uprawiania sportu pod nadzorem wykształconych trenerów daje możliwość zabawy i współzawodnictwa w większym gronie dla osób z podobnymi problemami. Sport, zabawa, rywalizacja, UŚMIECH to główne cele pikniku integracyjnego, przewidzianego dla wszystkich chętnych, organizowanego na terenach Gimnazjum.

Rywalizacja, zabawa, radość to również uczestnictwo zawodników w zawodach rangi wojewódzkiej czy też krajowej.

Zajęcia obejmować będą trzy dyscypliny indywidualne: tenis stołowy, badminton, boulle oraz w jedną drużynową - unihokej.

Miejscem spotkań będą tereny i budynek gimnazjum.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pomoc niepełnosprawnym osobom w zdobywaniu nowych doświadczeń jest we współczesnym świecie naszym moralnym obowiązkiem. Projekt UŚMIECH DLA KAŻDEGO ma na celu pokazanie, że mimo problemów można być radosnym, uśmiechniętym, zaangażowanym. Realizacja projektu pozwala również na integrację w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż w wielu dyscyplinach czy też konkurencjach zespoły są mieszane: składają się z osób niepełnosprawnych i zdrowych. Impreza plenerowa w postaci szkolnego pikniku integracyjnego to również możliwość bliższego zapoznania się z ideą olimpiad specjalnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Zakup potrzebnego sprzętu do uprawiania tenisa stołowego, badmintona, uni-hokeja, boulle - 10000 pln brutto

2. Zakup ubiorów sportowych dla zawodników, trenerów i opiekunów - 10000 pln brutto

3. Organizacja pikniku integracyjnego - 5000 pln brutto

4. Koszt trenerów prowadzących zajęcia: 3 osoby x 2 godz/tydz. x 40 pln = 3 x 80 pln x 40 tyg./okres: styczeń - grudzień bez wakacji / = 9600 pln


Całkowity koszt projektu: 34 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- koszt trenerów prowadzących zajęcia: 9600 pln


Całkowity koszt eksploatacji: 9 600,00 zł

Załączniki

  • zał str 03.pdf
  • zał str 05.pdf