Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-03-11 13:14:56
Powrót do projektu

SLAM POETYCKI W BIBLIOTECE

status:


SLAM W BIBLIOTECE TO WYJĄTKOWA IMPREZA NA OCHOCIE. PRZYCIĄGA MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE. KAŻDY MOŻE PRZYJŚĆ I ZAPREZENTOWAĆ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ I PODZIELIĆ SIĘ SWOIMI WIERSZAMI ORAZ MIŁO SPĘDZIĆ CZAS.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.977846384048
szerokość geograficzna: 52.197409529975

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

RAKOWIEC

Istotne informacje o lokalizacji

BIBLIOTEKI NA OCHOCIE


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

BIBLIOTEKI SĄ OGÓLNODOSTĘPNYM MIEJSCEM W GODZ. 10-19. SPOTKANIA STWARZAJĄ WIĘC MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W KULTURZE BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW PRZEZ LUDZI BIORĄCYCH W NIM UDZIAŁ. SKUPI LUDZI, KTÓRZY W TEN SPOSÓB POPRZEZ PISANIE WIERSZY WYPOWIADAJĄ SIĘ ORAZ TWORZĄ WSPÓLNĄ SPOŁECZNOŚĆ I INTEGRUJĄ SIĘ.


Pełny opis projektu

SLAM - jest to skrzyżowanie poezji i performance'u stawiające na pierwszym miejscu kontakt poety z ludźmi, którzy mogą wysłuchać jego wierszy. Słowo to określa również imprezę, podczas której artyści przedstawiają swoje teksty, a publiczność ocenia na bieżąco zarówno treść wierszy jaki i umiejętności aktorskie poety i wyłania najlepszego autora wieczoru.

Każdy poeta dostaje mikrofon na trzy minuty i to jest jego czas na przedstawienie publiczności swojej twórczości. Przewidziane jest 10 sekund " czasu hamowania" ale w żadnym wypadku nie dłużej.

Nie można używać rekwizytów, kostiumów i instrumentów muzycznych


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest napisany w celu sparcia twórczości jakim jest poezja. Wydarzenie to przyciąga osoby młode jak i dorosłych w rejony literatury o których kultura masowa dawno już zapomniała. jest to jedyne takie wydarzenie na terenie Dzielnicy Ochota i jedno z nielicznych na terenie m.st. Warszawy


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

I spotkanie II spotkanie Rocznie

1. Nagrody 1 000 1 000 2 000

2. Materiały (promocyjne, wystrój) 865 665 1 530

3. Inne (poczęstunek, rezerwa) 200 270 470

RAZEM 2 065 1 935 4 000


Całkowity koszt projektu: 4 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki