Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-03-16 15:41:20
Powrót do projektu

Chronimy jerzyki i wróble na Ochocie - działanie pilotażowe

status:


Projekt służy zwiększeniu miejsc dogodnych dla gniazdowania jerzyków i wróbli na Ochocie - poprzez instalację skrzynek lęgowych dla tych ptaków na budynkach użyteczności publicznej tej Dzielnicy. Działanie dostarczy dalszego doświadczenia w ochronie tych gatunków, których liczebność systematycznie maleje.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.987218022346
szerokość geograficzna: 52.222815188176

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Radomska 13/21, Białobrzeska 44, Grójecka 17A

Lokalizacje będą mogły ulec zmianie w trakcie preselekcji

Istotne informacje o lokalizacji

Zespół Szkół Specjalnych Nr 109, Szkoła Podstawowa Nr 237, Gmach Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jerzyki i wróbel są typowymi dla miasta i lubianymi przez warszawiaków ptakami. Ich obecność jest łatwo zauważalna, gdyż nie są zbyt płochliwe. Wróbla można obserwować przy skrzynkach od końca lutego do jesieni, jerzyka od początku maja do połowy sierpnia. Skrzynki dla tych ptaków będą umieszczone na ścianach zewnętrznych budynków publicznych, których otoczenie jest ogólnodostępne dla mieszkańców - w miejscach gdzie zwierzęta te będzie można obserwować w trakcie lęgów z ziemi, także przez młodzież szkolną.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje - zakup i rozwieszenie na trzech gmachach użyteczności publicznej (dwie szkoły+siedziba Urzędu Dzielnicy) 30 skrzynek lęgowych dla jerzyków, zasiedlanych również przez wróble, rzadziej szpaki i sikory. Skrzynki będą rozwieszone po dokonaniu uzgodnień z administratorami budynków - na podstawie przygotowania opinii ornitologa, wskazującej dokładne lokalizacje dla budek na danej ścianie. Uwzględnione zostaną także wymogi bezpieczeństwa posadowienia skrzynek, brak uciążliwości dla użytkowników budynków, dogodnej ekspozycji dla obserwacji ptaków z ziemi i preferencje jerzyków w wyborze miejsca gniazdowania. Do instalacji skrzynek zostanie użyty podnośnik samochodowy, typu koszowego lub też wykorzysta się pracę alpinisty.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jerzyki i wróble zasiadają od lat zabudowę Warszawy. Swoją obecnością nie powodują uciążliwości, w tym zagrożeń sanitarnych. Jerzyk wyłącznie owadożerny - ogranicza plagę komarów i meszek w mieście. Wróbel w okresie wychowu młodych też odżywia się owadami - szkodnikami zieleni miejskiej. Prace termo-modernizacyjne ścian budynków ograniczają pulę miejsc gniazdowania tych ptaków. Obydwa gatunkowa są objęte ochroną ścisłą, z zaleceniami ochrony czynnej. Ptaki te stanowią wdzięczny obiekt do obserwacji, także przez młodzież szkolną. Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji projektu posłużą do wdrożenia omawianej ochrony czynnej jerzyków i wróbli na Ochocie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt zakupu 30 skrzynek lęgowych dla jerzyków i wróbli - 1 skrzynka - 65 zł, łącznie 1950zł brutto

2. Koszt sporządzenia ekspertyzy, w której wskazana zostanie lokalizacja skrzynek na ścianach - 350 zł brutto

3. Koszt pracy podnośnika samochodowego i przymocowania skrzynek do ściany - 1 godz. pracy - 200 zł brutto, 10 godz. pracy 2000zł


Całkowity koszt projektu: 4 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie skrzynek sprowadza się do okresowej (raz na 3 lata) ich kontroli, trwałości umocowania na ścianie, wraz z kontrolą każdej skrzynki - jej zajęcia na lęgi. Będzie to wymagać ok 10 godz. pracy podnośnika koszowego czyli wydatku około 200 zł brutto - raz na 3 lata


Całkowity koszt eksploatacji: 670,00 zł

Załączniki