Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-01-20 11:53:11
Powrót do projektu

BEZPIECZEŃSTWO ESTETYKA

status:


PROJEKT MA NA CELU ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO. USUNĄĆ RESZTKI STAREGO OGRODZENIA ZASTĘPUJĄC GO PŁOTEM Z PREFABRUKATÓW O PEŁNYCH PRZĘSŁACH . OCZYSZCZENIE DZIAŁKI ZE ŚMIECI PO PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ. ZADBA O ESTETYKĘ "LETNIEJ SCENY" KTÓRA TAM STOI

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.192895174026
szerokość geograficzna: 52.188115125339

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

PLANETOWA 36

Istotne informacje o lokalizacji

FILIA WCK RADOŚĆ


Klasyfikacja projektu

  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W GODZINACH PRACY WCK FILIA RADOŚĆ


Pełny opis projektu

USUNĄĆ PO STRONIE POŁUDNIOWEJ DZIAŁKI FILII WCK RADOŚĆ RESZTKI SKORODOWANEJ SIATKI I DRUTU KOLCZASTEGO, ŚMIECI, GRUZU, SZKŁA, WYCIĄĆ KRZEWY KLONÓW, KTÓRE SĄ SAMOSIEJKAMI. POSTAWIĆ PŁOT Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH O DŁ. 40 MB POSADZIĆ WZDŁUŻ NOWEGO OGRODZENIA KRZEWY CAŁOROCZNE ZIELONE TUJE. CHCEMY ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH TAM IMPREZ. I ZADBAĆ O ESTETYKĘ "LETNIEJ SCENY", KTÓRA TAM STOI.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

PROJEKT ZAPEWNI BEZPIECZEŃSTWO DLA UCZESTNIKÓW ORGANIZOWANYCH TAM IMPREZ I ZADBA O ESTETYKĘ "LETNIEJ SCENY" KTÓRA TAM STOI


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

40 MB PŁOTU 5400 ZŁ

OCZYSZCZENIE TERENU 1220 ZŁ

TUJE KOLUMNOWE 30SZT X 30 ZŁ 900 ZŁ


Całkowity koszt projektu: 07 520,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki