Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-05-24 11:31:12
Powrót do projektu

PLENEROWY KALEJDOSKOP KULTURALNY

status:


Projekt ma na celu wykorzystać "Scenę letnią" na którą znajduje się na terenie WCK Filia Radość ul. Planetowa 36. Miałoby odbywać się tam imprezy kulturalne przez okres od maja do września przedstawienia, biesiady, koncerty.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.192737594247
szerokość geograficzna: 52.188259830932

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

ul. Planetowa 36

Istotne informacje o lokalizacji

WCK Filia Radość


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępność dla Mieszkańców w godzinach pracy WCK Filia Radość


Pełny opis projektu

WCK Filia Radość to miejsce gdzie znajduje się "Letnia scena" tu spotykają się mieszkańcy Radości, a teraz będą to spotkania ogólnodzielnicowe, aby scena mogła funkcjonować i być wykorzystana potrzebne jest regularne jej wykorzystanie. Imprezy zaplanowane są od maja do września przez 4 soboty w każdym miesiącu.

Odbędzie się w tym czasie 20 wydarzeń. Rozpoczniemy Majówką na scenie i skończymy pożegnaniem lata z grillem we wrześniu.

Byłyby to imprezy plenerowe:

5 x Przedstawienia teatralne dla dzieci

2 x Biesiada (zespół)

3 x Koncert (Recital)

5 x Występy amatorskich grup teatralnych, zespołów muzycznych, wokalnych.

5 x Przedstawienia amatorskich grup teatralnych.

Projekt wymaga promocji imprez poprzez plakaty, ulotki i informacje w internecie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Będzie to integracja społeczna nie tylko naszego osiedla Radość ale wyjdziemy z inicjatywą do społeczności z poza dzielnicy, to jest dobra okazja i miejsce, aby tę przestrzeń wykorzystać i integrować starszych i młodych na imprezach, występach i przedstawieniach w WCK Radość na "Scenie Letniej" spotkania byłyby ogólnodzielnicowe.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przedstawienie teatralne dla dzieci 5 x 1200 zł = 6000 zł

Biesiada (zespół) 2 x 2500 zł, catering 2 x 400 zł = 5000 zł + 800 zł

Koncerty/Recitale 3 x 2000 zł = 6000 zł

Występy amatorskich grup tanecznych, muzycznych catering 5 x 100 zł = 500 zł

Występy amatorskich grup tanecznych, catering 5 x 100 zł = 500 zł

Akustyka/obsługa techniczna 20 x 500 zł =10 000 zł

Promocja projektu, plakaty, zaproszenia 2 000 zł

Koordynator projektu 1 000 zł


Całkowity koszt projektu: 31 800,80 00

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki